Anmäler brister på boende till IVO

Social resursförvaltning gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om tio lex Sarah-rapporterade avvikelser på ett boende.

Social resursförvaltning gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om tio lex Sarah-rapporterade avvikelser på ett boende.

Social resursförvaltning gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om tio lex Sarah-rapporterade avvikelser på Bergsjöhöjds boende för personer med missbruk. Avvikelserna handlar om brister i personlig hygien och städning, att personal uteblev vid larm samt en fallolycka.

Bergsjöhöjd är ett boende för personer från cirka 50 år med missbruks- och psykosocial problematik och som behöver särskild omsorg. Vårdtagarna bor i egna lägenheter och bestämmer själva om de ska dricka alkohol eller inte. Många kan behöva motiveras till att ta emot stöd och hjälp.

I slutet av december och under januari har ett antal händelser rapporterats enligt lex Sarah. Rapporterna handlar om bristande omvårdnad:

– Brister i städning och personlig hygien: Fyra rapporter om lägenheter som varit så smutsiga att det blivit en sanitär olägenhet. Två rapporter om brukare som under lång tid inte duschat.

– En rapport om att personal inte kommit när en brukare larmat.
– En fallolycka – en brukare som skadades och behövde sjukhusvård efter att ha halkat på ett nystädat, vått golv (händelsen har rapporterats två gånger).
– En rapport om en brukare som blivit passiv, isolerad och misskött sin hygien i brist på stöd och motivation. Ingen genomförandeplan för omsorgen hade upprättats.
Förvaltningen har påbörjat en utredning enligt lex Sarah och kommer att göra en anmälan om allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg. 

Med anledning av allvaret i den information som framkommit har förvaltningen beslutat att förstärka ledarskapet på boendet med två erfarna chefer under tiden som utredningen pågår. Därefter får nya beslut tas.

Förutom förstärkt ledarskap har andra åtgärder i verksamheten påbörjats, som att förtydliga rutiner i det dagliga arbetet och åtgärda brister i uppdragsbeskrivningar. Förvaltningen ser även över om metodarbetet behöver förstärkas ytterligare.

– Det är en utmanande målgrupp som har ett aktivt missbruk, men det får inte hindra oss från att ge den omsorg som behövs, även när personerna blir upprörda och upplever att det bryter deras integritet, säger Anna Holmqvist, chef för verksamhetsområde Boende, Social resursförvaltning.

Related posts