Allt större brist på LSS-boenden i Göteborg

 
Allt större brist på LSS-boenden i GöteborgNämnden för funktionsstöd i Göteborg vill se en rejäl utbyggnad av antalet boenden med särskild service. I dag väntar 140 personer på en plats på ett boende med särskild service i Göteborg. Nämnden för funktionsstöd konstaterar att kön kommer att bli ännu längre om inga åtgärder görs.

Det finns planer på att åren 2023-2027 bygga 290 nya lägenheter med särskild service i Göteborg. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer att det inte räcker. De bedömer behovet till 400 nya bostäder.

Framför allt är det boenden för vuxna som nämnden ser ett ökat behov av. Det handlar också om ett ökat behov av boenden som ligger i egna fastigheter.

– Under de senaste åren har de flesta nya boendena med särskild service byggts i flerfamiljshus, det vill säga lägenheter som är integrerade med andra. Att dela allmänna utrymmen, som exempelvis trapphus, med andra kan vara en utmaning för delar av vår målgrupp säger Linda Wenthe, avdelningschef för kvalitet och utveckling på förvaltningen för funktionsstöd.

Nämnden tycker att det finns ett överskott av boenden med särskild service i flerfamiljhus. Önskemålet är därför att de flesta nya boendena ska utformas som gruppbostäder där lägenheter, gemsamhetsutrymmen och personalrum finns inom ett och samma skalskydd.

– Sådana flexibla bostäder är det lättast att få fram i egenproducerade fastigheter, säger Linda Wenthe.

Att behovet av lägenheter inom boenden med särskild service ökar förklarar Linda Wenthe med tre faktorer. Det handlar om att befolkningen i Göteborg ökar, att det blir fler personer som bedöms tillhöra de personkretsar som ger rätt till ett boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och att medellivslängden bland dessa personer ökar.

För att kunna erbjuda ett LSS-boende, inom en rimlig tid efter ett beslut om en plats, menar nämnden för funktionsstöd att behovet behöver lösas genom att köpa boendeplatser av externa leverantörer. 

I januari 2023 öppnar ett nytt boende med särskild service i Gårdstens centrum med plats för åtta lägenheter.