Äldreomsorg

Aleris säljer sin omsorgsverksamhet

Aleris blir nu ett renodlat sjukvårdsföretag.

Kommer att fokusera på enbart sjukvård.

Aleris avyttrar sin omsorgsverksamhet till Ambea och blir därmed ett renodlat sjukvårdsbolag. Avyttringen gäller totalt 305 verksamheter med närmare 6000 anställda i Sverige, Norge och Danmark.

– Aleris blir nu ett renodlat sjukvårdsföretag. Detta ger förutsättningar för fortsatt specialisering och decentralisering i våra skandinaviska sjukvårdsverksamheter. Specialisering driver kvalitet och produktivitet och renodlingen skapar möjligheter för ytterligare satsningar inom områden där vi ser en ökad efterfrågan på sjukvårdstjänster, säger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris.

– Aleris omsorgs- och sjukvårdsverksamheter verkar sedan 1,5 år tillbaka som två fristående segment. Effekten av denna delning har varit tydligt positiv. Det är därmed logiskt att låta omsorgsverksamheten fortsätta denna utveckling hos Ambea, som är helt fokuserat på omsorgstjänster. Försäljningen innebär att Aleris Omsorg får förutsättningar att ytterligare accelerera sitt arbete med kvalitet och fortsatt tillväxt. Försäljningen innebär också att vi beräknar att minska vår nettoskuld med cirka 2,65 miljarder kronor, säger Alexander Wennergren Helm.

EBITA för Aleris Omsorg, det vill säga den enhet som nu avyttras, uppgick per LTM Q3 2018 till 127 miljoner kronor. EBITDA uppgick 163 miljoner. Under perioden belastades Aleris Omsorg med kostnader relaterade till omstruktureringsåtgärder.

Aleris är sedan 2010 ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, en del av Investor AB, med verksamhet i hela Skandinavien. Aleris Omsorg bedriver verksamhet inom äldreomsorg, stöd och boende och psykisk omsorg. Tjänsteutbudet har de senaste åren utvecklats med exempelvis Brukarstyrd personlig assistans (BPA) i Norge, Plaza-boenden som är ett starkt koncept inom äldreomsorg i Sverige och social omsorg i Danmark. Kvalitetsnivå liksom brukarnöjdhet är hög.

Verksamheten inom Aleris Omsorg har vuxit från 2,9 miljarder 2013 till 4,9 miljarder 2017 och antalet medarbetare uppgår till cirka 6 000.

Aleris Sjukvård bedriver verksamhet i cirka 150 enheter inom framförallt specialistsjukvård och radiologi. Segmentet har en omsättning på cirka 5,6 miljarder kronor och cirka 5 000 medarbetare.

Transaktionen förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheter i Norge, Danmark och Sverige och förväntas slutföras under Q2 2019.