AI avslöjar skillnader i hjärnans uppbyggnad hos unga med adhd

Dessa skillnader i hjärnskanningar hos personer med adhd har aldrig tidigare setts.
forskning
Forskarna har studerat MRI-bilder hos unga med och utan adhd.

Psykologispecialisterna delar med sig av en nyhet från RSNA, Radiological Society of North America, som har funnit skillnader i hjärnmassan hos unga med och utan adhd.

Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att analysera resultatet från MRI-bilder (Magnetisk resonanstomografi), har forskarna funnit att det finns signifikanta skillnader i den vita hjärnmassan hos ungdomar med och utan adhd. Studien som presenterades vid RSNA, Radiological Society of North America, kan leda till nya diagnosmetoder för adhd.

Resultaten visade signifikanta skillnader i nio områden av den vita hjärnmassan hos ungdomar med adhd jämfört med de ungdomarna utan ADHD. Studien gjordes på 1700 ungdomar med och utan adhd.

Dessa skillnader i hjärnskanningar hos personer med adhd har aldrig tidigare setts. Metoden ger hopp om att kunna identifiera avslöjande avvikelser på en mikronivå, som kan användas för att på ett kvantitativt och objektivt vis, hitta biomarkörer som kan hjälpa till vid diagnostiseringen av adhd.

Related posts