Forskning

Affärsman gav stor donation till forskning om mindfulness

Susanna Hedenborg

Fakulteten för Lärande och samhälle vid Malmö universitet har fått en stor donation för forskning i mindfulness. Planen är att bygga ett professorsprogram för studier i ämnet.

Fakulteten för Lärande och samhälle vid Malmö universitet har fått en stor donation för forskning i mindfulness. Planen är att bygga ett professorsprogram för studier i ämnet.

Det är affärsmannen Greg Dingizian som ligger bakom donationen. Hans förhoppning är att forskningen ska bidra till mer kunskap om psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Jag hoppas att forskningen ska bidra till en ökad kunskap om medveten närvaro. Det kan användas i många delar i samhället, genom hela livet. Både för barn och unga i skolan och senare i yrkeslivet samt inom idrotten, säger affärsmannen och investeraren Greg Dingizian.

Donationen är gjord genom hans investmentbolag Agartha AB. Syftet är att stärka forskningen vid institutionen för idrottsvetenskap men även för hela fakulteten för Lärande och samhälle.

– Mental hälsa är ett relevant fält för vår fakultet eftersom vi samlar forskare inom både idrottsvetenskap, pedagogik och ledarskap, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

2023 kommer forskarna vid institutionen själva kartlägga fältet tillsammans med personer de bjuder in till öppna föreläsningar som även allmänheten kan ta del av. 2024 bjuds forskare med expertkunskap i mindfulness att stanna längre på universitet och arbeta fram profilen för forskningsmiljön. Och 2025 görs en gemensam utvärdering där ett slutgiltigt beslut tas om utformningen och själva inrättandet av professuren.

Förutom att bidra till mer kunskap om mindfulness i till exempel skolans värld hoppas Greg Dingizian att forskningen ska kunna leda till ett kunskapsutbyte mellan akademin och idrottsvärlden.

– Min förhoppning är att vi så småningom får ett centrum på plats här i Malmö som kan ta emot besök från både svenska och internationella intressenter så att de kan få mer kunskap om mental träning, avslutar han.