Äldreomsorg

90 procent saknar antikroppar mot Covid-19

Karin Tegmark Wisell

Den brittiska varianten av corona-viruset är nu uppe i 40-84 procent av antalet smittade i landet, vilket är ytterst allvarligt då den är mer smittsam både hos barn och vuxna.

Den brittiska varianten av corona-viruset är nu uppe i 40-84 procent av antalet smittade i landet, vilket är ytterst allvarligt då den är mer smittsam både hos barn och vuxna. Enligt Folkhälsomyndigheten är det 80-90 procent som idag saknar antikroppar och till högsta grad är mottagliga för sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten uppmanade under torsdagens pressträff till ökad försiktighet för att minska smittspridningen, då den senaste statistiken visar att antalet IVA-vårdade har ökat de senaste tre veckorna.

– Vi har mätt antikroppar hos olika åldersgrupper vid öppenvård och blodgivning under 2020. Siffrorna visar att barn och unga hade en högre del av antikroppar i december 2020, på 11 procent, jämfört med våren och hösten då den låg kring 5 procent, berättar Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten.

I gruppen vuxna, 20-64 år, är siffran för december 8 procent.

– De ligger ungefär lika som vid våren, sommaren och hösten. Sedan har vi gruppen 65-95 år, där siffran är hälften så hög på 4 procent. De har också legat lika lågt hela året.

Sammantaget är det bara ungefär 90 procent av Svenskarna som har antikroppar mot sjukdomen efter genomgången infektion.

– Det finns många som i allra högsta grad är mottagliga för sjukdomen. Vi får tänka på det nu när vi är inne i en period som ifjol också var väldigt allvarlig med ökad smittspridning under mars-april. Vi har en lång period kvar.

Kan bli aktuellt med bara en dos

Folkhälsomyndigheten håller på att se över om det kan bli aktuellt med bara en dos till de som har antikroppar. Detta för att bromsa den ökande smittspridningen som den brittiska varianten nu orsakar.

– Vi vet att den brittiska varianten är mer smittsam både hos barn och vuxna. Vi håller på att se över varför barngruppen fick en högre smittspridning inför årsskiftet, men det kan bero på den högre smittsamheten. Nu har den brittiska varianten tagit över ännu mer och är nu uppe i 40-84 procent av de totala antalet smittade i regionerna, säger Karin Tegmark Wisell.

På särskilda boenden för äldre har vaccinationerna nått långt och antalet smittade har minskat drastiskt, men bland de som har hemtjänst är kurvan inte lika brant. Där har antalet smittade planat ut, så det är viktigt att vaccinationerna får fart.