Reportage

5 i topp – boenden just nu

Casator Care Villa Lindö består av två enheter och ligger naturskönt i Kalmar.

De har högst betyg från SSILs tjänst Kvalitetsindex januari-februari. Vi tittar närmare på hur de verksamheter som ligger främst arbetar med kvalitet.

LSS-boendet Kungsängen i Nora AB och Familjehemmen i Skåne hamnar i topp på Kvalitetsindex när SSIL tar fram en 5 i topp-lista för januari-februari. Vi har tittat närmare på hur de verksamheter som ligger främst arbetar med kvalitet.

Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar dagligen genom telefonintervjuer som följer upp samtliga placeringar med respektive handläggare. Det är ett värdefullt verktyg, både när en handläggare placerar och för verksamhetens kvalitetsarbete.

– Kvalitet är helt centralt i dessa verksamheter, och för vårdköpare. Hög kvalitet är en förutsättning för god och human välfärd som sätter människans bästa i fokus, men också en långsiktig investering i lägre omsorgsskuld. Att göra och investera i kvalitetsmätningar är inte bara ett viktigt redskap för att lyfta frågan om kvalitet, det är dessutom en försäkring för att säkerställa att man inte missar något som potentiellt skulle kunna få stora konsekvenser. Med Kvalitetsindex får handläggarna därför ett bättre beslutsunderlag för att kunna välja och driva igenom bättre vårdköp, säger Elin Hagman Hansson, försäljningschef på SSIL.

Flera upphandlingar anger som krav att verksamheten anlitar en oberoende kvalitetsuppföljning och Kriminalvården nämner exempelvis SSIL Kvalitetsindex i detta sammanhang.

– Vi vill därför lyfta de verksamheter som under perioden har fått högst poäng i våra mätningar. De har dessutom fått väldig höga poäng på alla områden i studien, säger Elin Hagman Hansson.

Dessa boenden är topp 5

Kungsängen i Nora AB, som är ett LSS-boende, och Familjehemmen i Skåne ligger i topp med samma betyg. Sedan kommer tre boenden med samma betyg på delad tredjeplats. De är Ersta Möjlighet, skyddat boende, Schedevi Östergötland, HVB och Castor Care Villa Lindö, HVB.

– Jag känner stor glädje och ödmjukhet. Men det som tar över ändå är stoltheten över personalen. På våra skriftliga omdömen har det varit både stort och smått och det är all personal som bidrar till den helheten, säger Evelina Borell på Casator Care.

Castor Care har fyra enheter, Sörgården, Botorps Behandlingshem samt två HVB på Villa Lindö som även kan fungera som skyddat boende. Ett utredningsboende som tar emot föräldrar och barn där det finns en oro över omsorgen. Familjen bor här en kortare period medan de utreds. Det finns också ett behandlingshem på samma gård som också tar emot föräldrar med barn. Där kan föräldrarna behöva stöd i sin föräldraförmåga på grund av missbruk eller psykosocial problematik.

– Vi sätter barnens behov i fokus och har både insatser till barn och föräldrar där vi tar reda på vad de kan behöva för stöd för att utvecklas i sin föräldraroll. Vi har funnits drygt i 35 år och har bra upparbetade rutiner för samverkan.

Castor Care har varit kund hos SSIL med Kvalitetsindex i 15 år.

Ett viktigt led i kvalitetsarbetet

– Det är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete. Vi har utöver det en kvalitetssamordnare som löpande hanterar synpunkter och klagomål när de uppstår som en chans till förbättring. Även det positiva kan vi lära oss av. Vi går igenom varje avslutad placering och frågar oss vad det var vi gjorde som blev så bra och försöker fastställa rutiner för att även ta till vara det, berättar Evelina Borell.

De har också en egen enkät som delas ut till alla boende och ringer även upp handläggarna för att få en bedömning.

– Vi använder oss av Kvalitetsindex checklista för att kunna ligga steget före i vår utvärdering. Kvalitet är A och O för de flesta. Handläggarna är vana att använda Placeringsservice och Kvalitetsindex och det är av stor vikt att SSIL är oberoende och opartiska. Många vill ha referenser och ofta frågar de efter vår erfarenhet inom en viss problematik.

Just nu genomför Villa Lindö en utbildningssatsning för personalen i traumamedveten omsorg.

Barn och vuxna med trauma i bagaget

– Vi jobbar mycket med det. Våra boende har en tung ryggsäck, så det är en viktig satsning på ytterligare kunskap och att vi får ett gemensamt språk kring detta för att bli ännu bättre på att bemöta barn och vuxna med trauma i bagaget, säger Evelina.

Hon berättar också att de har gjort en stor satsning där de arbetar med oidentifierade risker, för att kunna vara medvetna om dem och hur de bör hanteras.

– Vi är också stolta över våra riskanalyser och handlingsplaner som vi gör inför varje ärende och de revideras löpande under placeringens gång. Det gör att alla känner sig trygga. Vi informerar de boende om vilka risker vi har identifierat och vad som kommer att ske ifall det händer.

Personalen gör ett fantastiskt jobb och många har jobbat väldigt länge i verksamheten.

– Det säger också något om arbetsplatsen. Vi har ett fint klimat. Vägledande samspel är något vi arbetar med i våra föräldrastödsutbildningar. Vi använder oss också av empatiskt ledarskap inom personalgruppen. Det är det vi tror på. Så vill vi att föräldrarna ska bemöta sina barn, att vi ska bemöta barnen och föräldrarna och det är också så vi vill bemöta våra medarbetare, avslutar Evelina Borell.

5 i topp Kvalitetsindex

1. Kungsängen i Nora AB (delad plats)
1. Familjehemmen i Skåne (delad plats)
3. Ersta Möjlighet (delad plats)
3. Schedevi Östergötland (delad plats)
3. Castor Care Villa Lindö (delad plats)
Kvalitetsindex uppdateras löpande vid nya placeringar och SSIL presenterar en ny topplista varannan månad. I kvalitetsindex bedöms bland annat mottagande av klienten, arbete kring behandlingsplan, omvårdnadsinsatser, motivation av klienten till samverkan, fritidsaktiviteter, arbete med anhöriga, uppföljning/rapportering och utslussning.
Förutom intervjuer med handläggare följer SSIL upp upplevelsen för både klienter och anhöriga. Mer om Kvalitetsindex hittar du på www.ssil.se