Nyheter

4,5 miljoner till socialkontoret för snabbare utredning

Vid årsskiftet 2021/2022 var det 97 barn som väntade på att bli tilldelad en handläggare i Norrtälje.

Socialförvaltningen i Norrtälje får 4,5 miljoner kronor för att få bort kön till barn- och ungdomarutredningar. 

Socialförvaltningen i Norrtälje får 4,5 miljoner kronor för att få bort kön till barn- och ungdomarutredningar. Den nya lagstiftningen om barn som bevittnar våld är en av orsakerna till att åtgärder krävs för att korta kön.

Antalet barn- och ungdomarutredningar inom socialtjänsten har ökat kraftigt i Norrtälje kommun de senaste åren. Det har gjort att socialkontoret haft svårt att klara av att slutföra utredningar inom de fyra månader som lagen säger. Vid årsskiftet 2021/2022 var det 97 barn som väntade på att bli tilldelad en handläggare. 

En av orsakerna till ökningen är den nya lagstiftningen om barn som bevittnar våld. För att komma till rätta med problemet så snabbt som möjligt har kommunstyrelsens ordförande genom brådskande delegation beslutat att finansiera ett projekt inom socialnämnden med cirka 4,5 miljoner kronor.

– När det gäller barn och ungdomar i utsatta situationer är det mycket viktigt att vi snabbt kommer igång med utredningar, och förstås avslutar dem i tid. Våra handläggare på socialkontoret gör ett utmärkt arbete men när antalet ärenden ökat så snabbt som de gjort måste vi ta till en sån här åtgärd för att lösa detta, säger Staffan Tjörnhammar (M), tf kommunstyrelseordförande i ett pressmeddelande.

Socialkontoret har de senaste två åren både effektiviserat sina arbetssätt och ökat personalstyrkan med två socialsekreterare, men kapacitetsökningen har ändå inte kunnat möta den stora ärendeökningen. Under våren har socialkontoret därför snabbutrett hur situationen kan lösas och kommit fram till att man genom att ta in tillfällig personal kan arbeta bort den kö som nu finns. Genom att man samtidigt fortsätter vidareutveckla sina arbetssätt och sin metodik kommer situationen lösas under året.

– Med tillskottet av pengar får vi möjlighet att arbeta bort köerna och övergå till ett arbetssätt som både snabbare och bättre kan möta våra unga och deras behov av hjälp. Att antalet orosanmälningar, och därmed utredningar ökar är otillfredsställande. En orsak är den nya lagstiftningen om barn som bevittnar våld, och det är i grunden en bra skärpning av lagen, även om det ger socialtjänsten mer jobb, säger Åsa Wennerfors (L), ordförande i socialnämnden.

De planerade åtgärderna på socialkontoret startar redan den 1 juni i år.