26 miljarder till jämställdhet och nyanländas etablering

I nästa års budget går 25,6 miljarder till budget-området jämställdhet och nyanländas etablering

I nästa års budget går 25,6 miljarder till budget-området jämställdhet och nyanländas etablering

26,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Riksdagen har, inom flera utgiftsområden, sagt ja till regeringens förslag om hur pengar i nästa års budget ska fördelas. Bland annat så fördelas 26,6 miljarder på området jämställdhet och nyanländas etablering.

Cirka 19,3 miljarder kronor, går till ersättningar till kommuner och landsting för deras kostnader i samband med flyktingmottagandet. Knappt 5,2 miljarder kronor går till etableringsersättningar till nyanlända invandrare som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser.

334 miljoner kronor går till särskilda jämställdhetsåtgärder, exempelvis en fortsatt satsning på att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 80,3 miljoner kronor går till Jämställdhetsmyndigheten som inleder sitt arbete i januari 2018.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten och nu i nästa steg har riksdagen bestämt hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Related posts