Nyheter

128 miljarder till ekonomisk trygghet för äldre och familjer

Familjer och barn är prioriterade grupper i nästa års budget. Foto Getty images

34,6 miljarder går till ekonomisk trygghet för äldre och 94 miljarder går till barn och familjer i nästa års budget.

Drygt 94 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn och cirka 34,6 miljarder kronor går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Riksdagen har fattat beslut om hur mycket pengar ur nästa års budget som går till de äldre. Av de 34,6 miljarderna som ska trygga människors ålderdom går mest pengar till garantipension, drygt 13 miljarder kronor. Cirka 10,9 miljarder går till efterlevandepensioner och 9 miljarder går till bostadstillägg för pensionärer.

Riksdagen välkomnar att stödet till pensionärer med små ekonomiska marginaler stärks genom en höjning av bostadstillägget, samt att nivåerna för skälig boendekostnad och skälig levnadsnivå höjs inom både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Beloppet på 34,6 miljarder är en liten sänkning från förra årets budget på 34,8 miljarder.

Beslut har även fattats om hur mycket pengar som ska gå till ekonomisk trygghet för familjer och barn. De totalt 94 miljarder som satsas på området är en höljning med 5 miljarder från förra årets budget på 89 miljarder.

Mest pengar går under 2018 till föräldraförsäkring, drygt 42,9 miljarder kronor. 31,6 miljarder går till barnbidrag. Barnbidraget höjs under nästa år med 200 kronor per barn och månad.