Äldreomsorg

10 000 nya heltidstjänster inom äldreomsorgen

Regeringens Äldreomsorgslyft ska stärka kompetensen inom äldreomsorgen. 

Regeringens Äldreomsorgslyft ska stärka kompetensen inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska under året betala ut 462 miljoner kronor till kommuner där anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Satsningen planeras omfatta sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor

SKR och Kommunal har kompletterat regeringens satsning med en överenskommelse om att alla som deltar i Äldreomsorgslyftet erbjuds en fast anställning på heltid. Tillsammans bedöms satsningen komma att ge 10 000 heltidstjänster.

– Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför, inte minst äldreomsorgen. Regeringen bedömer att Äldreomsorgslyftet kommer att bidra till att stärka kompetensen och förhoppningsvis attrahera fler att söka sig till dessa samhällsviktiga yrken, säger socialminister Lena Hallengren.

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2021.

Beräknat antal platser per län

Stockholms län: 1875 Uppsala län: 327 Södermanlands län: 311 Östergötlands län: 456 Jönköpings län: 367 Kronobergs län: 211 Kalmar län: 297 Gotland: 71 Blekinge län: 184 Skåne län: 1306 Hallands län: 338 Västra Götalands län: 1626 Värmlands län: 341 Örebro län: 307 Västmanlands län: 288 Dalarnas län: 337 Gävleborgs län: 333 Västernorrlands län: 290 Jämtlands län: 158 Västerbottens län: 281 Norrbottens län: 266