Vistelseförbud och visitationszoner tidigareläggs

Regeringen presenterar nya effektiva verktyg i kampen mot gängkriminaliteten.
gängkriminalitet
Regeringen tar krafttag mot gängkriminaliteten. Foto: Getty Images

Regeringen presenterar nya effektiva verktyg i kampen mot gängkriminaliteten. Strategin är att slå hårt mot gängens grova våld, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga.

Viktiga reformer kommer att snabbas på. Den 1 januari 2024 införs dubbla straff för grova vapenbrott och explosiva varor (tidigareläggs med tre månader). Den 1 februari 2024 föreslås en ny lag om preventiva vistelseförbud träda ikraft (tidigareläggs med fem månader). 1 mars 2024 planerar man att införa visitationszoner (tidigareläggs med nästan ett år).

– Vi är fast beslutna att vända den utveckling vi ser idag, där kriminella nätverk skapar otrygghet i lokalsamhället. Vistelseförbud kan ges till personer som inte är dömda för brott, men som man befarar vara tongivande för konflikter. Om de kan hållas borta från ett område kan man kyla ned konflikter och öka tryggheten. Det här har varit efterfrågat av Polisen och är något man använder sig av i Danmark, säger Adam Marttinen (SD).

Det preventiva vistelseförbudet ska gälla högst sex månader i taget och den som bryter mot det ska kunna dömas till fängelse i högst ett år.

Den 1 januari är Utbetalningsmyndigheten på plats som ska motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

– Flera kraftfulla insatser väntas när det gäller att bryta rekryteringen av barn och unga; bland annat ungdomsfängelser, straffmyndighetsåldern ska ses över och straffen ska skärpas för unga som begår brott. Även förebyggande insatser; vi river sekretesshinder, vi genomför den största satsningen på hela socialtjänsten, ökar föräldrastödet och vi satsar på skolan, säger Torsten Elofsson (KD).

Related posts