Vision: Socialtjänsten är i en allvarlig kris

Läs fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport.
Veronica Magnusson
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Behovet av personal till landets socialtjänster är akut – det framgår av fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport. Hälften av socialcheferna har svårt att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet.

– Att människor som söker socialtjänstens stöd riskerar att inte få den hjälp de har rätt till enligt lag är rättsosäkert och borde oroa politiker på alla nivåer. Problem med att hitta personal i kombination med ett tufft ekonomiskt läge gör det extremt svårt för socialtjänsten att möta samhällets förväntningar, inte minst det förebyggande arbetet mot barn och unga i riskzonen för kriminalitet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Ett urval av resultat från Socialchefsrapporten:

  • Andelen socialchefer som uppger att villkoren för personalförsörjning är svåra har ökat till 77 procent 2023 från 35 procent 2020. Det är svårast att rekrytera personal till äldreomsorgen.
  • Många socialchefer uppger att de tvingas rekrytera medarbetare som saknar tillräcklig kompetens.
  • Drygt hälften (53 procent) av socialcheferna uppger att de har mycket eller ganska svårt att ge de insatser som de bedömer att individen har behov och rätt till. År 2020 var den siffran 42 procent.
  • De verksamhetsområden som sticker ut och har påverkats särskilt negativt av kommunernas ekonomiska förutsättningar är äldreomsorg och stöd till barn och unga.
  • Enbart sju procent av socialcheferna anser att förslaget om anmälningsplikt kommer att underlätta socialtjänstens uppdrag.

– För att åtgärda den kris som socialtjänsten befinner sig i krävs resurser och mandat. Det handlar bland annat om att regeringen behöver höja statsbidragen tillräckligt mycket och att kommunpolitikerna måste klara av att göra rätt prioriteringar, säger Veronica Magnusson.

Vision ser att informationsplikten riskerar att leda till att tilliten till socialtjänsten försvinner och att förtroendet urholkas. Förutsättningarna att bedriva det viktiga uppsökande och förebyggande arbetet riskerar att bli ännu svårare än det redan är. Vision anser därmed att regeringen behöver backa från införandet av det som kan uppfattas som angiverilag och i stället på allvar prioriterar välfärdens uppdrag.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via en webbaserad enkät under perioden 15 maj till 28 juni. Frågorna skickades till socialchefer eller motsvarande i samtliga kommuner. 158 kommuner svarade vilket innebär en svarsfrekvens på 55 procent.

Läs Socialchefsrapporten 2023: Visions rapporter 2023

Related posts