Viljaskolan söker engagerad Kurator

 
PUBLICERAD: 25 maj 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 15 juni 2023 | KOMMUN: Göteborg | YRKE: Skolkurator | ANTAL PLATSER: 1| Källa: Arbetsförmedlingen
Ditt uppdragDu kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.
 
I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av plan mot kränkande behandling, handlingsplaner gällande droger och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete, IBIS och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Din profil - vem söker vi
Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom skola och/eller socialtjänsten. Det behöver ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor.  Det krävs att du tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.
 
För att arbeta på Viljaskolan förväntas du vara en drivande, lösningsinriktad, initiativtagande och ansvarsfull medarbetare som gillar att arbeta med de olika arbetslagen men även självständigt. Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet! Du är en trygg person som arbetar aktivt med Viljaskolans värdegrund och vision – varje elev kan lyckas.
 
Vad vi erbjuder
Viljaskolan erbjuder en möjlighet att vara med och bygga upp en skola från grunden tillsammans med kreativa och kunniga kollegor. Hos oss får du ett spännande och viktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter och god tillgång till kompetensutveckling. 
Viljaskolan är en idé- och värderingsstyrd organisation och bygger på ett stort engagemang för varje barns rätt till den bästa utbildningen oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Vi vill ha en skola som är öppen för familjer, föreningsliv, idrottsföreningar, lokalt näringsliv och offentlig verksamhet även efter skoltid. 
 
Tillsammans för varje elev
Vi vet att samarbete inom skolan ger bra resultat och att alla som jobbar i skolan behöver jobba tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för varje elev. Vi vill också samarbeta nära elevernas vårdnadshavare. Det är de som känner barnet bäst och som kan ge stöd och uppmuntran i hemmet. Vi tror också att samarbete behövs mellan många fler som finns runt skolan i form av idrottsföreningar, näringsliv, föreningsliv och olika delar av samhället, tillsammans gör vi det möjligt för eleverna att nå sina mål i skolan.
 
Trygg och lugn miljö
Varje elev har rätt till en trygg och lugn skolmiljö, det är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Det är också viktigt att eleverna får känna glädje inför att gå till skolan, det ger lust att lära sig nya saker och att arbeta för att nå målen i skolan. All personal på Viljaskolan arbetar med IBIS modellen vars syfte är att främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla elever. Genom IBIS modellen vill vi skapa en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter genom att förebygga och hantera problembeteende genom proaktivt tillvägagångssätt. 
 
Språkutvecklande arbetssätt
Det är en stor tillgång att kunna många språk. Att kunna svenska språket i grunden är samtidigt en viktig förutsättning för att klara skolan och bygga en stabil grund inför framtiden. Därför har vi fokus på att aktivt arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen samtidigt som vi uppmuntrar en utveckling av andra språk som eleverna talar. 
 
Tidiga stödinsatser
På Viljaskolan tror vi att det är bäst att sätta in stöd tidigt i barnens utveckling. Vi följer och utvärderar därför varje elev noggrant för att alla ska utvecklas och nå sina mål. Du som speciallärare har en viktig roll i detta arbete genom ditt uppdrag.
 
Övrigt
Tjänsten är tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet som lärare). Omfattningen/tjänstgöringsgraden är förhandlingsbar men huvudinriktningen är heltidstjänster. Tillträde augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
 
Vi har valt våra rekryteringsvägar och undanbeder oss därför vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Viljaskolan är en nystartad fristående skola i Angered. Vi har bestämt oss för att skapa den bästa skolan där vi vill ge varje barn en riktig chans att lyckas.

Viljaskolan startade verksamheten i augusti 2021. Tillståndet avser förskoleklass till och med årskurs 9 men vi har startat skolan från förskoleklass till och med årskurs 6 för att därefter bygga ut verksamheten upp till årskurs 9 kommande läsår. Skolan har andra året drygt 300 elever för att fullt utbyggd om ett antal år ha upp till 440 elever.

Viljaskolan ligger på Spadegatan 3, bara 500 meter från Angereds Centrum. Lokalerna är nyinredda och skolgården är precis färdigbygd. Under de kommande åren kommer skolan att utökas med ytterligare yta.

Ansök nu

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer