Viktigt med tid för samtal med självmordsbenägna personer

Nu finns det en guide för vårdpersonal för att stödja suicidala patienters återhämtnings- och hälsoprocesser.
För att man i den psykiatriska vården ska erbjuda rätt hjälp till självmordsbenägna personer, är det viktigt med tillräcklig kunskap och utrymme för samtal mellan patient och sjuksköterska.

Foto: Getty Images

Nu finns det en guide för vårdpersonal för att stödja suicidala patienters återhämtnings- och hälsoprocesser.
För att man i den psykiatriska vården ska erbjuda rätt hjälp till självmordsbenägna personer, är det viktigt med tillräcklig kunskap och utrymme för samtal mellan patient och sjuksköterska.

Linda Sellin, som är filosofie doktor i Vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola har utvecklat en guide vars syfte är att stödja och stärka suicidala patienters återhämtnings- och hälsoprocesser även i svåra existentiella gränssituationer. Linda Sellin säger:

-Guiden innehåller förslag på samtalsteman och frågor om patienters upplevelser av sin situation, upplevelser i den suicidala processen, upplevelser i vardagen, relationer till närstående och närståendes delaktighet. Den ger också förslag på hur man som sjuksköterska kan formulera dessa och andra frågor, som man behöver ställa till en patient.

Syftet med forskningen var att utveckla en omvårdnadsmetod för att möjliggöra patienters återhämtning och deras närståendes delaktighet när de vårdas inom psykiatrin.
Ca 40 deltagare har intervjuats, suicidala patienter och deras närstående, sjuksköterskor, forskare och representanter från en svensk organisation inom suicidprevention.
-Jag har tagit reda på vad patienter upplever har bidragit till en bättre återhämtning och vad delaktighet innebär för närstående. Jag har även utvecklat och utvärderat en omvårdnadsmetod som kännetecknas av en reflekterande och vårdande hållning i samtal som ger stöd och utrymme för patienten att uttrycka och vara sig själv, tillsammans med vårdare som genuint vill lyssna på och förstå patienten som person i sitt livssammanhang, säger Linda Sellin.

En av de viktigaste delarna är att utgå ifrån patientens perspektiv och berättelse, som en stabil grund att förstå personen på. Linda Sellins intresse för mötet med patienter kommer från när hon utbildade sig till sjusköterska vid Mälardalens Högskola och det ca tio år långa arbetet inom psykiatri.

-Det finns inget bättre än att kunna bidra till möjligheter för andra människors hälsa och förutsättningar i livet. Min förhoppning är att forskningen ska komma till nytta i klinisk verksamhet som avser att ge genuint stöd till suicidala personer och deras närstående. Den ska utgöra en resurs för människor att utforma sina liv utifrån egna intentioner, drömmar och livsplaner, men den ska även utgöra en grund för fortsatt forskning och utveckling, säger Linda Sellin

Avhandlingen: A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality

Källa: Forskning.se

Related posts