Vikarierande biståndshandläggare till beställarenheten äldreomsorg i EÅV

 
PUBLICERAD: 17 mars 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 31 mars 2023 | KOMMUN: Stockholm | YRKE: Biståndsbedömare/Biståndshandläggare | ANTAL PLATSER: 3| Källa: Arbetsförmedlingen
Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede - Årsta - Vantörs stadsdelsförvaltning erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.Om oss
Beställarenheten Social Omsorg Äldre i Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning arbetar i fräscha kontorslokaler i Slakthusområdet.

Beställarenheten består av 43 medarbetare, fördelat på biståndshandläggare, metodutvecklare, administration och chefer. Här arbetar män och kvinnor med stor spridning i ålder och erfarenhet. Hos oss får du härliga kollegor som har roligt på jobbet. Vi hjälper varandra och värnar om den goda arbetsmiljön. Arbetsgruppen har hög kompetens och hög ambitionsnivå. Som nyanställd hos oss har du en introduktionsplan och en mentor. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet med fokus på vår målgrupp. Nu söker vi tre vikarier då vi bland annat har en medarbetare som går på föräldraledighet och en medarbetare går in i en annan roll under en tid framöver. Rollen
Som biståndshandläggare inom äldreomsorg är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda och bedöma ansökningar inkomna från personer 65 år och äldre gällande insatser som till exempel hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer. I arbetet ingår att aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut samt följa upp insatser enligt socialtjänstlagen. Ditt arbete som biståndshandläggare är betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med den äldre ska arbeta för att hitta en lösning för individen. I ditt arbete kommer du att samverka både med kollegor i staden och externa samarbetspartners.

Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Erfarenhet av myndighetsutövning är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet från Stockholm stads paraplysystem samt erfarenhet av myndighetsutövning mot målgruppen äldre. Du arbetar självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är flexibel och har lätt att ställa om när arbetet så kräver.

Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i utsatta situationer. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv i situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, kan hantera komplexa frågor, snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är lyhörd och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter och visar respekt för människors olikheter. Då biståndshandläggare i sitt arbete ofta möter människor i kris och med komplexa livssituationer är det viktigt att du kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Intervjuer kommer ske löpande. 
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.

Ansök nu
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer