Vik Stödassistent till Gruppbostaden Månglaren LSS

 
PUBLICERAD: 16 mars 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 4 april 2023 | KOMMUN: Skara | YRKE: Stödassistent | ANTAL PLATSER: 1| Källa: Arbetsförmedlingen
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.

Omsorgsförvaltningen har ett viktigt uppdrag, att erbjuda omsorg, stöd och service till kommunens invånare, och arbetar för att ligga i framkant bl.a. när det gäller teknik och utveckling.



Månglaren
Månglaren är en gruppbostad med uppdrag att tillförsäkra goda levnadsvillkor till Skara kommuns medborgare med beslut enligt § 9.

9 LSS.

Arbetet innebär  
Som stödassistent är ditt uppdrag att ge pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, omvårdnad, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation.
Stor vikt på välfärdsteknologi i relation till trygghet, självständighet och självbestämmande för den enskilde.

Uppdraget innebär också att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation där det är väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Planerade stödinsatser och aktiviteter genomförs tillsammans med brukaren. Stödinsatserna, som är av motiverande och stödjande karaktär, utgår från varje boendes individuella behov och intressen samt förmågor. Det professionella stödet ges med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande för att denna ska kunna leva som andra med livskvalité och goda levnadsvillkor.

Vem är du? 
Genom samarbete, och ett stort servicefokus vill du vara med och utveckla Skara kommun till att bli en bättre stad att bo, leva och verka i.

Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med den enskilde i fokus
Du är engagerad, flexibel och kreativ

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer  
I vårt arbete är förhållningssätt och bemötande viktiga grundstenar och du har en positiv grundsyn, är ansvarstagande och kan utföra arbetet självständigt.
Du strävar efter att brukare ska kunna leva som andra, värnar om brukarens självbestämmande, integritet och delaktighet.

Ett avslutat 3-årigt gymnasieprogram med yrkesexamen inom vård- och omsorgsprogrammet. Alternativt 2-årig gymnasieutbildning inom vårdlinjen eller social service kombinerat med erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet.

Kompetens inom TAKK och Marte Meo är meriterande.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Körkort är ett krav.

Övrig information och förmåner 
Rekrytering påbörjas omgående och pågår löpande under ansökningsperioden.

Förmåner

Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett väl tilltaget friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  


Sök gärna mer information om Skara kommun på www.skara.se . Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen.


Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. 


Vill du också ha Sveriges viktigaste jobb?

Ansök nu




 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer