Vi måste se sambandet mellan prostitution och våld

En person som säljer sex löper hög risk att bli utsatt för alla typer av våld. Prostitution är inget annat än mäns våld mot kvinnor.
Många får utstå oöm behandling

En person som säljer sex löper hög risk att bli utsatt för alla typer av våld. Varje nytt möte innebär en risk för våldtäkt, misshandel eller annan typ av våldshandling. Det är mer regel än undantag att sexköparen går över gränsen för vad som är överenskommet, vilket kan leda till PTSD, socialutsatthet, missbruk och suicid. Prostitution är inget annat än mäns våld mot kvinnor.


Prostitution handlar om mäns våld mot kvinnor. Det menar Eva Norlin, socionom i Umeå kommun och regionkoordinator mot prostitution och människohandel, Region Norr. De utländska kvinnorna som befinner sig utsatta i prostitution i Sverige är ofta offer för människohandel. Som brottsoffer kan de erbjudas ett återvändarprogram om de vill återvända till hemlandet och får då resan betalt, ledsagning vid behov av det, plus ekonomiskt stöd och hjälp med återintegration i sex månader.De svenska tjejerna som säljer sex återfinns ofta på öppna eskortsidor. De löper hög risk att bli utsatta för alla typer av våld.

– Varje nytt möte kan mynna ut i en våldtäkt, gruppvåldtäkt, rån eller våld. Majoriteten av de här kvinnorna, för det är nästan uteslutande kvinnor, har tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp, berättar Eva Norlin.

Hon träffar utsatta kvinnor för att erbjuda skydd och stöd och ofta söker hon upp dem på eskortsajter.

– Bara i Region Nord så är det 1 000 kvinnor som annonserar på på eskortsajter och sugardatingsidor. Här finns sannolikt också flera minderåriga tjejer som vi skulle kunna fånga upp, men tyvärr saknar vi polis med behörighet och uppdrag jobba mot just sugardating.

Tycker att de har rätt att göra vad de vill med kvinnan

Eva Norlin visar en sms-konversation där en man förvarnar att han är väldigt hårdhänt. Kvinnan frågar vad han betalar och mannen skriver 4000 och att han kommer att fortsätta även om hon kräks eller börjar gråta.– Så här illa ser det faktiskt ut. Det sexuella våldet har blivit grövre. Männen tycker att de har köpt till sig ett samtycke där de har rätt att göra vad de vill med kvinnan.

När hon frågar kvinnor om de har blivit utsatta för våld, så brukar de först svara nej. På följdfrågor om de till exempel har blivit utsatta för stryptag, slag eller annat som man inte har samtyckt till blir svaret ofta ett annat.

– Vi uppmuntrar alla att polisanmäla om de har blivit utsatta för ett brott. Mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat arbete, men man måste se sambandet här också och fånga upp utsatta kvinnor innan de har hunnit bli komplext traumatiserade. Och kan vi hindra ett minderårigt barn från att bli utsatt för sitt första övergrepp genom att utsättas för sälja sin kropp så är det värt alla resurser, säger Eva Norlin.

Många utsatta i prostitution utvecklar PTSD på grund av sin utsatthet. De söker sällan hjälp själva på grund av skam. Det leder ofta till ökad isolering och missbruk.

– Deras toleransnivå förflyttas. En kvinna sa att hon lika gärna kan ta betalt för det, eftersom män ändå går över hennes gränser hela tiden.

Mår dåligt på grund av tidigare övergrepp

Att leva i hemlöshet eller med osäkra boendeförhållanden ökar risken för utsatthet. Den största orsaken till att man säljer sex som lokalt utsatt i prostitution beskriver Lena som känslomässiga orsaker; att de vill ha närhet, uppmärksamhet eller mår psykiskt dåligt på grund av till exempel tidigare övergrepp.– Det är vanligt att man som utsatt själv utrycker att det handlar om sexuellt självskadebeteende. Man har varit med om ett trauma som till exempel en våldtäkt men inte fått hjälp att bearbeta detta. De är en särskilt sårbar och utsatt grupp som behöver hjälp och stöd, inte utnyttjas sexuellt och utsättas för fler trauman.

De kan också vara i behov av pengar till droger, men man kan vänja sig vid snabba pengar och hamna i missbruk för att orka och självmedicinera psykisk ohälsa.

Det kan börja med att man för spänningens skull testar att vara med på en sugardating-sida.

– De kanske har tänkt att de ska bli bjuden på middag och få en snygg handväska, men de riskerar också att få sin första prostitutionsupplevelse eller utsättas för våldtäkt.

Sänder ut signaler

Eva Norlin har åkt ut med polis vid flera tillfällen och gjort tillslag mot hotell och vandrarhem som har misstänkt prostitution.– Att vi har lagfört män som genomför en brottslig handling genom att köpa sex sänder signaler till både de som arbetar med grov organiserad brottslighet och efterfrågan; att regionen inte är säker att verka i.

2017 hittade Eva sexannonser från 12 utländska tjejer i Umeå och 40-talet annonser med lokala tjejer. År 2018 var antalet annonser uppe i 270 i region Nord, så då tog man hjälp från Stockholm och polisen Simon Hägg som utbildade polisen i Umeå, som efter den insatsen kunde lagföra cirka 30 brott av köp av sexuell tjänst, en anmälan på koppleri och en för våldtäkt på två dagar.

– I Umeå öppnades KAST, som är en mottagning för köpare av sexuella tjänster och i år startade Umeå en Mikamottagning för personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. Fortfarande är efterfrågan hög. Det gör mig orolig, främst för de unga tjejerna.

Eva Norlin berättar att vissa sexköpare har egna etiska och moraliska aspekter som de tar hänsyn till.

– Att de till exempel inte köper sex av minderåriga eller när de misstänker människohandel. Men fortfarande är det kriminellt och olagligt att köpa sex, avslutar hon.

Här finns hjälp att få

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Regionkoordinatorerna understödjer det nationella teamet regionalt.
Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Finns i Stockholm, Göteborg, Umeå och Borås. Evonhuset finns i Malmö.
KAST står för Köpare av sexuella tjänster och tar emot män som vill sluta köpa sex eller få hjälp med andra problematiska sexuella beteenden, som exempelvis tvångsmässigt porrsurfande. Finns i Stockholm, Göteborg, Skellefteå, Umeå, Östersund och Karlstad.

Related posts