Verksamhetschef till HVB Sonrisagården

 
PUBLICERAD: 31 mars 2021 | SÖK JOBBET SENAST: 31 maj 2021 | ORT: Borlänge | YRKE: Verksamhetschef | Källa: Humana
Verksamhetschef till HVB Sonrisagården

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla! Tycker du som oss och har du ett extra engagemang för barn och unga? Då är du välkommen till oss på Humana.

Humana utvecklar och levererar omsorgstjänster efter människors behov. Humana drivs av viljan att ge våra klienter ökad livskvalitet och en bra vardag. Humana kombinerar en nära relation till kunder med styrkan i att vara ett stort modernt nordiskt bolag. Vi tror på Glädje, Engagemang och Ansvar och ger våra medarbetare frihet att vara dem de är.


Inom vår verksamhet Barn och unga erbjuder Humana flera HVB som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot flickor och pojkar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi har även specialiserade enheter för ensamkommande, övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk. Hela landet är vårt upptagningsområde. Vi är ledande som privat aktör i Sverige inom individ- och familjeomsorg och vill fortsätta skapa värde för våra barn och ungdomar som vi arbetar med.

Vårt HVB Sonrisagården i Borlänge behöver en verksamhetschef som kan skapa förutsättningar på enheten så att våra ungdomar får den vård och behandling de behöver. På enheten har vi en palett av kompetens, så som behandlingspedagoger, behandlingssamordnare och annan spetskompetens. Som verksamhetschef är det du som leder teamet framåt med hjälp av ditt ansvarstagande- och lösningsorienterande arbetssätt. Förutom ditt team på enheten ingår du i regionens ledningsgrupp. Vi har en specialistenhet med egna psykologer, psykiatriker, läkare och specialpedagoger med flera, som ger stöd till enheten. Därtill kommer du att arbeta nära stödfunktioner så som ekonomi, kommunikation, försäljning, IT, HR och lön med flera.

Vår ambition är att bli det självklara valet för socialtjänsten vid behov av HVB-behandling för pojkar och flickor. Som föreståndare på Sonrisagården ska du aktivt stödja teamet i att skapa allians med våra ungdomar och att hitta en rimlig kravnivå utifrån varje ungdoms behov, styrkor och svårigheter. Du leder behandlingsprocessen tillsammans med behandlingssamordnaren mot målen i genomförande-/vårdplan och ombesörjer att det finns en bra arbetsfördelning i teamet. Du säkerställer att dokumentation är av god kvalitet och att avvikelse- och klagomålshantering utförs enligt riktlinjer. En viktig del av arbetet är att attrahera nya medarbetare och hjälpa ditt team att utvecklas i sina roller.

Du lägger upp ditt arbete utifrån övergripande mål samt egna målsättningar med verksamheten och du har budget-, personal- och verksamhetsansvar. Våra verksamheter är i ständig förändring och vi förväntar oss att du gillar att arbeta kontinuerligt med utvecklingsarbete. Vi ser stora fördelar med en god vårdfläta, därför kommer du att ansvara för att vårdfläta med våra andra verksamheter inom Humana. Marknadsföring är en stor del i dina arbetsuppgifter, både internt och externt.

Om enheten
Sonrisagården är en specialiserad enhet med hög kompetens och hög personaltäthet. Vi erbjuder lösningar för särskilt vårdkrävande flickor och pojkar 8–14 år, med olika typer av svårare social, beteendemässig och emotionell problematik. Vi arbetar efter genomförandeplan, skapad utifrån vårdplan, anpassad till barnets nivå. Målen i planen ska vara lätta att begripa och barnets förmåga att förstå dem ska vara avgörande. För att skapa en struktur som gynnar barnets behov och utveckling får varje barn ett individuellt schema utifrån denna plan. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande som innebär att vi arbetar med förebyggande åtgärder med mjuka bemötanden. Vi arbetar genomgående med positiv förstärkning samt individuellt med känslokontroll och rePULSE. Alla barn deltar även i Social färdighetsträning, individuellt eller i liten grupp. Vi erbjuder utredningar, i samarbete med psykiater och psykolog. Läs mer omSonrisa Här

Vem är du?
Förr oss är ditt engagemang för barn och unga i relation till all leda verksamheten framåt mycket viktigt. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och du ser till att goda idéer tas tillvara. Du stimuleras av att vara lösningsfokuserad och ha kund- och affärsfokus och samtidigt vara en relationsbyggare som tar initiativ. Du kan strukturera komplicerade frågor samt kommunicera på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Som enhetens ledare med många kontaktytor både internt inom och externt ställer vi höga krav på din samarbetsförmåga.

Kvalifikationer och erfarenhet
Du är socionom eller har likvärdig relevant högskoleutbildning. Du har gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i ledande roller. Det är mycket viktigt att du har tidigare erfarenhet av HVB, mindre barn eller inom behandlingsområdet. B körkort krävs.

Att jobba på Humana
På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund – Glädje, Engagemang och Ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Vi satsar på kompetensutveckling för våra chefer genom bland annat mentorprogram, ledarträffar, ledarutvecklingsprogram samt flertalet digitala utbildningar. Humana har en entreprenöriell anda med korta beslutsvägar, stort mandat och eget ansvar. Hos oss deltar, påverkar och beslutar du.

Hos oss är det kul att jobba!
Läs mer Här

Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vid anställning ska du tillhandahålla ett utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB med barn och unga. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson: Carina Björk, regionchef. Mobil: 070-687 36 00. carina.bjork@humana.se

Ansök här


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer