Utbildning till certifierad ledare i Childrens Program

 



”Barn vill berätta om vuxna vill lyssna”

Är du den som vill ge barn som växer upp med missbruk i familjen chansen till ett bättre liv?

Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk. Vi vet också via forskning att dessa barn löper upp till sju gånger större risk att själva i vuxen ålder utveckla problematik -om de inte får hjälp! Childrens Program är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7 – 12 år. Programmet har ett starkt familjeperspektiv. Det omfattar totalt fyra sammanhängande dagar. Under två av dagarna deltar även föräldern med alkohol/drogberoende. Förutsättningen är att föräldern tagit hjälp för sitt problem och har en nykterhet om minst en månad.

Det unika med Childrens Program är att barn och föräldrar får mötas under trygga former. De får jobba tillsammans på ett sätt de tidigare inte gjort, och barnen får möjlighet att uttrycka hur missbruket av alkohol eller andra droger skadat och påverkat deras liv. Att programmet genomförs i internatform under fyra hela dagar, tillsammans med barn och föräldrar i samma situation är något som särskiljer Childrens Program från andra stödformer.
Programmet bygger på Ph.D Emmy Werners forskning kring resiliens/motståndskraft och ger den teoribakgrund och de pedagogiska kunskaper som du behöver för att få trygghet i ditt ledarskap i genomförandet av Childrens Programs barn och föräldraprogram.

Forskning på programmet från Örebro universitet 2017, på 19 genomförda grupper (149 barn och föräldrar) visar goda resultat när det gäller förbättrad hälsa, och tendenser till ökad resiliens/motståndskraft för barnen.



Läs mer om vår Ledarutbildning här


En framgång för Childrens Program!

Ökad tillgänglighet och trovärdighet för Childrens Program, som nu finns med i Socialstyrelsens metodguide!

Kontakta oss:
Lars Lewerth 070-59 29 393, lars@childrensprogram.se
Helén Olsson 070-533 19 66, helen@childrensprogram.se

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer