Upptäck idok – Verksamhetssystemet för vård & omsorg

 
Upptäck idok – Verksamhetssystemet för vård & omsorg

Detta är en annons av Nectar Systems AB.

Vård och omsorg står inför många utmaningar.

Framtiden ställer höga krav på digitala hjälpmedel dels för att se brister och styrkor i verksamheten men även för att kunna erbjuda säker vård.

idok är ett processorienterat och användarvänligt dokumentationssystem med fokus på kvalitet, effektivitet och säkerhet.

I linje med att kraven på kvalitetssäkring ökar kan idok verksamhetssystem bidra med funktioner för systematiskt kvalitetsarbete tex automatiserade egenkontroller, väl utvecklad avvikelserapportering samt hantering av läkemedel med integrationer till läkemedelsregister m.m

Nectar bevakar, analyserar och utvecklar funktioner inom högaktuella områden med fokus på användarvänlighet och rättssäkerhet. Många kunder önskar digitala stöd för att enkelt kunna leva upp till krav på rapporter, bla. Checklistor på utförda SoL/LSS- och HSL insatser. Statistik och rapporter genereras med automatik i idok och kan användas i det systematiska förbättringsarbetet samt som återrapportering till uppdragsgivare, ledning och socialstyrelsen

Susanne Arvidsson (VD) och Krister Lindberg (produktchef) på Nectar Systems, följer utvecklingen inom SoL/LSS och HSL och är aktivt med i utvecklingen av de nya processer som är byggda i idok.

”Jag är väldigt stolt över att presentera och leverera dessa effektiva och användarvänliga funktioner till kunderna som sätter klienten i centrum. I utvecklingen har vi tagit höjd för användarvänligheten eftersom IBIC och ICF ofta upplevs som tunga och svårjobbade när alla riktlinjer skall uppfyllas.”

”Det är en spännande resa att utveckla system som ska stödja kvaliteten i Sveriges Vård och Omsorgsföretag
och man måste hela tiden vara lyhörd för såväl nya riktlinjer som nya behov hos kunderna.”

”Vi arbetar bort dubbeldokumentationen, tex. genereras en månadsrapport automatisk samt sorteringsfunktioner som förenklar nödvändiga sammanställningar.” Vissa uppgifter behöver finnas i både HSL och SoL dokumentation, detta kopieras då automatiskt med möjlighet att redigera samt signeras.”


Idok har en bra helhet med komplett funktionalitet för alla lagrum. Funktioner såsom
CRM-system, Avtal/Faktureringsfunktion, dokumentbibliotek för ledningsdokument, avvikelser, automatiska egenkontroller m.m. I huvudprocessen finns utöver dokumentationsprocesserna, funktionsbedömningar, drogtester, delegering, automatiska månads- och slutrapporter, familjehemsfunktion och gallring till komplett läkemedelshantering med mobil signering. Senaste nyheterna som släppts är kundportal för att kunna dela dokument externt och anhörigportal för att anhöriga ska kunna logga in och följa klienten.

idok utvecklas hela tiden med nya funktioner som kunderna efterfrågar.

Kundbearbetning - Förfrågan - Avtal - Inskrivning - Funktionsbedömning - Genomförande - Mäta och redovisa resultat - Utsluss / hemflytt - Gallring

Kontakta oss för att veta mer
Linda Dahl 0761-711870 www.nectar.se

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer