Unikt samarbete mellan forskare och praktiker inom socialt arbete

– Gävleborg går i täten för samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom socialt arbete och nu välkomnar vi till en dag där vi träffas för att lära av varandra, säger Bo Söderqvist, forskare inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Bo Söderqvist

– Gävleborg går i täten för samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom socialt arbete och nu välkomnar vi till en dag där vi träffas för att lära av varandra, säger Bo Söderqvist, forskare inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

– Gävleborg går i täten för samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom socialt arbete och nu välkomnar vi till en dag där vi träffas för att lära av varandra, säger Bo Söderqvist, forskare inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Bo säger att de sedan 2015 har skapat mötesplatser, där socialarbetare i hela Gävleborg kan möta dem som forskar, och att detta vuxit med tiden till att nu gälla hela arbetsfältet där socionomer verkar. Ett fält som kan röra allt från det mest förebyggande arbetet, som fältarbete, till BVC, till låsta avdelningar för ungdomar.

– Det här är ett arbete som pågår hela tiden, ett kunskapsutbyte där vi kan lära av varandra, för vi behöver varandra.

Han pekar på att samarbetet resulterat i flera forskningsprojekt där forskare och praktiker arbetar ihop. Ett projekt om arbetsmiljön för socialarbetare, ett annat handlar om beroendevården i Gävle och ett tredje om hur fältgrupperna i Gävle och Sandviken samarbetar.

Nu träffas man i Söderhamn 11 oktober, till något han beskriver som ett smörgåsbord av olika seminarier som gäller hela området av socialt arbete. Formen är mindre seminarier där man väljer ett spår, någon startar upp och berättar och så diskuterar man i gruppen.

– Forskare kan hitta praktiker som är intresserade av samma sak. Om jag, exempelvis, är intresserad av försörjningsstöd så får jag träffa både forskare och praktiker som håller på med det.

– Här kan vi lära oss av varandra och jag ser en stor chans att du får lära dig något nytt, säger Bo Söderqvist.

Related posts