Unga hbtq-personers levnadsvillkor ska kartläggas

I samband med Stockholm Pride vill Regeringen genomföra en ny kartläggning av unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsa, där skillnader inom gruppen också kan belysas.
Unga hbtq-personer riskerar en högre grad av utsatthet och ohälsa än andra unga. Foto: Getty Images.

I samband med Stockholm Pride vill Regeringen genomföra en ny kartläggning av unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsa, där skillnader inom gruppen också kan belysas.

I samband med Stockholm Pride vill Regeringen genomföra en ny kartläggning av unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsa, där skillnader inom gruppen också kan belysas. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått uppdraget.

I helgen hölls Stockholm Pride, digitalt denna gång på grund av corona-pandemin.

– Mänskliga rättigheter utmanas på olika sätt runtom i världen, bland annat i spåren av pandemin. Därför är det extra viktigt att vi firar Pride i år, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som är ansvarig för hbtq-frågor i regeringen.

Unga hbtq-personer riskerar en högre grad av utsatthet och ohälsa än andra unga. Suicidförsök är exempelvis vanligare bland unga hbtq-personer än bland andra unga. Enligt Folkhälsomyndigheten har hälsoskillnaderna samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av andras negativa föreställningar om deras sexuella läggning och könsidentitet.

Det har gått 10 år sedan den senaste större kartläggningen av unga hbtq-personers situation – ”Hon Hen Han” – publicerades. ­I ”Hon Hen Han” gjordes en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner och rapporten utgjorde ett värdefullt bidrag i arbetet med att främja unga hbtq-personers rättigheter.

Regeringen anser att det behövs en uppdaterad helhetsbild av unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsa, där skillnader inom gruppen också kan belysas. Därför ska nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers levnadsvillkor.

MUCF ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2022. Under 2020 får myndigheten 500 000 kronor för att genomföra uppdraget. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 2,5 miljoner kronor. 

Related posts