Tvångsvård av flickor med ätstörning ökar stort

 
Tvångsvård av flickor med ätstörning ökar stortPsykiatrisk tvångsvård för ätstörning har ökat stort senaste åren. Enligt nya siffror från Socialstyrelsen ökar antalet flickor som vårdas inom psykiatrisk tvångsvården. Framför allt har ätstörningsdiagnoserna blivit fler.

Det har skett en ökning på hela 46 procent av unga flickor som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) under perioden 2017-2021. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. 2021 tvångsvårdades 471 personer under 18 år jämfört med 322 år 2017, en ökning med 32 procent.

Hos flickorna har ökningen närmast fördubblats. År 2017 tvångsvårdades 188 flickor och år 2021 hela 352. Antalet pojkar i psykiatrisk tvångsvård har minskat från 134 år 2017 till 119 år 2021.

– Psykiatrisk tvångsvård ska undvikas i det längsta. Den får bara användas vid svåra psykiatriska tillstånd och ett oundvikligt behov av heldygnsvård samtidigt med att den unga själv inte samtycker till vård. Det kan handla om anorexisjukdom med livshotande svält, våldsamt eller självskadande beteende eller svår psykossjukdom, säger Niklas Långström medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Ätstörningar har ökat stort

Framförallt har ätstörningsdiagnoserna ökat. Ätstörningar är numera de vanligaste diagnoserna inom LPT-vården.

– Vi ser att ökningen av tvångsvårdade unga patienter med svår ätstörning började redan före covid-19-pandemin och den har sedan fortsatt. Att fler tvångsvårdas kan tyda på att ätstörningen hunnit bli svår eller livshotande när man kommer till heldygnsvården, säger Niklas Långström.

Socialstyrelsen ska inom ramen för ett regeringsuppdrag stärka metoder och arbetssätt inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården och tvångsvården. Bland annat har man tagit fram en utbildning om LPT till personal och uppdaterat informationsmaterial till barn som vårdas med stöd av LPT.