Sverige: Internationella kvinnodagen – bättre våldtäktsutredningar krävs

Den 8 mars uppmärksammade Amnesty Sverige behovet av bättre våldtäktsutredningar. 
Rapporten Time for Change släpptes i april 2019.

Den 8 mars uppmärksammade Amnesty Sverige behovet av bättre våldtäktsutredningar. 

Den 8 mars uppmärksammade Amnesty Sverige behovet av bättre våldtäktsutredningar. Runt om i Sverige ordnade Amnestygrupper filmvisningar och olika aktiviteter som fokuserar på detta. I Linköping talade Amnesty Sveriges generalsekreterare, Anna Lindenfors, på temat kvinnors rättigheter.

Sexualbrott är allvarligt och samhället måste därför ta sexualbrott på allvar. 2019 polisanmäldes över 6 200 våldtäkter mot personer över 15 år, enligt Brå. Men det verkliga antalet är mycket större eftersom de allra flesta väljer att inte göra en polisanmälan. Enligt Brås undersökning från 2018 kan så många som 146 000 personer mellan 16-84 år ha utsatts för grövre sexualbrott.

Få brottsoffer får sin sak prövad i domstol och alltför få åtal leder till fällande domar. För att fler ska våga anmäla måste större satsningar göras för att bland annat förbättra polisens våldtäktsutredningar. Detta fastslog Amnesty redan i rapporten Time for Change som släpptes i april 2019. 

På Internationella kvinnodagen den 8 mars ordnade drygt 60 Amnestygrupper över hela landet filmvisningar, samtal, pubquiz och aktioner på stan. Nedan ett urval av alla aktiviteter:

Den 6-8 mars visades Amnestys film Boys boys boys på Filmstadens samtliga biografer över hela landet (förutom barn och familjefilmer). Filmen visades även den 8 mars på storbildsskärmar på Medborgarplatsen i Stockholm och på Avenyn i Göteborg.

I Stockholm samlades man på Medborgarplatsen den 8 mars för att umgås, dela ut information och svara på frågor. 
Även en pubquiz på Central Bar. 
I Göteborg samlas man den 6 mars för blixtaktionen Smycka staden!, då man gemensamt tapetserade de stora knutpunkterna i Göteborg med information.
I Linköping talade Amnesty Sveriges generalsekreterare på Stifts- och landsbiblioteket kl13.00 på temat kvinnors rättigheter.
I Umeå anordnades Women’s Rights Week mellan 6-11 mars, för att lyfta kvinnorättsfrågor. 
I Uppsala anordnades den 8 mars en heldag med aktiviteter på Slottsbiografen. 
Även en pubquiz på Gästrike-Hälsinge Nation. 
I Karlstad anordnades Party for Equality!, en fest för jämlikhet på CAPS Karlstad.
I Gävle anordnades en kvinnodagsvaka på Musikhuset Sjömanskyrkan, med filmvisning, musik och quiz. 
I Vilhelmina anordnades filmvisning och quiz på ABF mitt i Lappland.

Related posts