Sverige får kritik av FN för behandling av asylsökande barn

FN menar att det finns stora brister i Sveriges arbete med asylsökande, inte minst när det gäller barn, vars rättigheter försummas av Sverige, enligt Unicefs rapport.

Foto: Getty Images

FN menar att det finns stora brister i Sveriges arbete med asylsökande, inte minst när det gäller barn, vars rättigheter försummas av Sverige, enligt Unicefs rapport.

Under förra året så kom 8500 barn till Sverige av de 31 miljoner barn som är på flykt i världen.
Unicef menar att det finns brister i hur de bemöts under asylprocessen, i Sverige.
Enligt FN:s barnfond så klarar varken Sverige eller något annat nordiskt land barnkonventionens krav.

– En hel del bestämmelser ser bra ut på pappret och i lagen, med vissa undantag. Det är i praktiken som det är svårt att få det att fungera, säger Christina Heilborn, som är chefsjurist på Unicef, som även brukar kallas världens största barnrättsorganisation. 

I sin rapport så menar Unicef att det i Sverige överlag fungerar bra, men påpekar en rad brister.

Några exempel är att barn som tagits om hand för att föräldrarna anses olämpliga ändå kan utvisas tillsammans med sina föräldrar.

Sättet att åldersbestämma asylsökande är problematiskt, liksom att barnen sällan kommer till tals i sin asylprocess.

– Den största risken när barns rättigheter inte finns med i hela processen, är att asylskälen inte kommer fram, säger Christina Heilborn.

– Och att ett barn kanske hamnar i en situation med barnäktenskap eller i en väpnad konflikt som barnsoldat, fortsätter Christina Heilborn.

Sverige lyfts även fram som ett bra exempel när det gäller skolgång, där alla barn även de i en asylprocess, har rätt till skolgång

– Även hälso- och sjukvården lyfts fram som ett bra exempel för Sveriges del, där barn i asylprocessen får tillgång till det på i princip samma villkor som andra barn, säger Christina Heilborn på Unicef.

Källa: SR

Related posts