Suicidprevention 2016, en lägesrapport

I Suicidprevention 2016 sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Lägesrapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

I Suicidprevention 2016 sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Lägesrapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

I Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. I lägesrapporten presenteras också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar. Rapporten riktar sig till tjänstemän på Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionsfrågor. Den riktar sig även till tjänstemän och intressenter på regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention. Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord är utgiven av Folkhälsomyndigheten. Rapporten kan laddas ner via länken nedan.

Läs mer här

Related posts