Stort fokus på alkohol vid nollningar anser ungdomar

7 av 10 ungdomar tycker att det skulle vara positivt med mindre fokus på alkohol vid nollningar
6 av 10 ungdomar anser att det finns ett tvång eller en förväntan att dricka alkohol på nollningar. Foto: Getty images.

7 av 10 ungdomar tycker att det skulle vara positivt med mindre fokus på alkohol vid nollningar

Nu börjar en ny termin, vilket för många – även gymnasieelever – innebär insparks- eller nollningsaktiviteter. En ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Systembolaget visar att alkohol ofta har en central roll på nollningar, och pressen att dricka är stor. 

Systembolaget har genomfört en Sifo-undersökning bland unga 16-23 år om nollningar och alkohol. Undersökningen visar att 4 av 10 har varit med på en nollning, och att 23 procent har varit med på en nollning under gymnasietiden.

Undersökningen genomfördes under juli i form av telefonintervjuer med 400 personer i Sverige i åldern 16-23 år om erfarenhet av nollning, och alkohol i samband med nollning.

Majoriteten av de unga (60 procent) menar att det finns ett tvång eller en förväntan att dricka alkohol på nollningen, och 6 av 10 svarar att de själva eller någon de känner blivit för full på en nollning. Hela 72 procent tycker att det skulle vara positivt med mindre fokus på alkohol under nollningen.

– Nollningskulturen med alkohol och grupptryck lever tyvärr kvar, även bland gymnasieelever som ofta är så unga som 16 år. Flera har i samband med nollningar utsatts för förnedrande aktiviteter och har känt press att dricka alkohol. Mycket av detta hade förhoppningsvis kunnat undvikas om personer över 20 år sagt nej till att köpa ut, säger Lennart Agén, chef samhällsrelationer på Systembolaget. 

Var femte person i undersökningen uppger att de själva eller någon de känner blev pressade eller tvingade att göra något mot sin vilja under en nollningsaktivitet. 23 procent svarar att de själva eller någon de känner utsatts för något förnedrande under en nollning.

– Många syskon och kompisar som köper ut till tonåringar vill vara snälla, men det kan också innebära att man utsätter ungdomar för risker, till exempel i samband med nollning. Det mest omtänksamma är att säga nej, säger Lennart Agén.

  • 6 av 10 anser att det finns ett tvång eller en förväntan att dricka alkohol på nollningar.
  • 6 av 10 uppger att de själva eller någon de känner blivit för full på en nollning.
  • 7 av 10 tycker att det skulle vara positivt med mindre fokus på alkohol vid nollningar.

Related posts