Stor dödlighet för utlandsfödda av covid-19

 
Stor dödlighet för utlandsfödda av covid-19Dödlighet vid bekräftad covid-19 per födelseland för de fem länder med högst incidens och Sverige. Incidens (antal avlidna per 100 000 personer). Personer födda i Finland hade högst dödlighet av covid-19, med 145 avlidna per 100 000 personer, följt av Turkiet, Somalia, Chile och Libanon. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nya demografiska rapport.

Folkhälsomyndigheten presenterar en demografisk beskrivning av bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars-7 maj 2020. Den visar en stor skillnad mellan olika födelseländer för insjuknande och dödlighet i covid-19.

Incidensen (antalet bekräftade fall under den givna tidsperioden) i covid-19 var högst bland personer födda i Turkiet, 753 per 100 000 personer, följt av Etiopien, Somalia, Chile, Irak. Personer med födelseland Sverige hade 189 bekräftade fall per 100 000 invånare. 

- Faktorer som livsvillkor, levnadsvanor och underliggande sjukdomar kan påverka. Det kan bero på vad man jobbar med och hur man bor, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

Förekomsten bland personer med födelseland Somalia var högst i början av perioden, men sjönk redan i början av april. Bland personer födda i Irak var förekomsten högst mot slutet av uppföljningsperioden.

I början var informationen på olika språk ett problem, men spridningen har skett i olika hög grad och olika grupper över tid.

Högst dödlighet sågs hos personer födda i Finland, 145 avlidna per 100 000 personer, följt av Turkiet med 97. Sverige hade 32 avlidna per 100 000 personer. 

Medianåldern för de som avlidit var lägst för personer födda i Somalia, 68 år, och högst för personer födda i Norge, Polen och Tyskland, 88 år. 

Medianåldern för de med covid-19 skiljer sig mellan kvinnor och män. För personer födda i Eritrea, Somalia, Irak och Sverige är medianåldern vid diagnos lägre bland kvinnor än män, och för de födda i Tyskland, Norge och Afghanistan är medianåldern högre bland kvinnor än män.

Taggar

Nyheter