Sommarvikarier till boendestöd

 
PUBLICERAD: 17 mars 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 30 april 2023 | KOMMUN: Vallentuna | YRKE: Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare | ANTAL PLATSER: 10| Källa: Arbetsförmedlingen
Brinner du för arbete med människor med olika funktionsvariationer? Vill du jobba extra under året eller under sommaren? Då ska du söka till oss. Vi söker timvikarier med en stor bredd av erfarenheter och rätt attityd.
Som vikarie behöver du inte vara utbildad inom vård och omsorg utan blir upplärd på plats. Det viktiga är att du vill arbeta med människor och vill lära dig jobbet.

Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.

 

Vi söker nu vikarier som boendestödjare samt till Allénsboende som kan jobba extra under veckor/helger samt/eller i sommar. 

 
Om verksamheten:
Socialförvaltningen i Vallentuna kommun består av cirka 500 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom så väl socialtjänst som vård och omsorg. Som vikarie tillhör du Kompetens och bemanningsenheten som är en central enhet inom socialförvaltningen som rekryterar och bemannar inom hela utföraravdelning. Utföraravdelningen består av verksamheter inom IFO, LSS, SÄBO, Hemtjänst och HSO. Vi har behov av vikarier som kan arbeta både med kort varsel och med längre framförhållning. Under sommarperioden v 24-34 jobbar du på schema utifrån överenskommelse.

Boendestödet ingår i utförarverksamheten IFO öppenvård, stöd och förebyggande arbete där vi bl.a. erbjuder familjebehandling, ungdomsbehandling samt missbruksbehandling. Inom verksamheten finns även kommunens anhörigstöd, familjerådgivning, två boenden
och förebyggande arbete. Vi arbetar på bistånd från socialtjänstens myndighetsavdelning och har ett nära arbete med socialsekreterarna.

Alléns boende, bostad med särskild service enl SoL inom socialpsykiatrin, ingår i kommunens egen regi och tillhör socialförvaltningens utföraravdelning. Verksamheten riktar sig till vuxna personer med psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation, som bor i egna lägenheter som tillhör boendet. Kommunens egen hälso-och sjukvårdsorganisation är kopplad till boendet med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

 

Arbetsuppgifter:
Som vikarie i vår kompetens- och bemanningsenhet har du ett viktigt och meningsfullt arbete där du gör skillnad och påverkar människors vardag varje dag. Som vikarie hos oss jobbar du vid behov eller på schema under sommarperioden. Vi har verksamheter som ska bemannas dygnet runt. Arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetsområde men gemensamt är att alltid ha kundens bästa i fokus och ge god och nära vård. 

Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Som boendestödjare går du hem till våra kunder och på ett pedagogiskt och motiverande sätt coachar dem i att planera och strukturera sin vardag. Vi coachar våra kunder i vardagliga göromål, att planera inköp, olika typer av ärenden, komma i kontakt med myndigheter och vårdgivare, samt vid behov följa med på bokade möten. Boendestödet arbetar med metoden ESL, ett självständigt liv. Arbetet utgår från individens behov och inom ramen för det individuella uppdraget. Arbetet är mycket omväxlande och stimulerande samt kräver förmåga att kunna bedöma kundens behov för tillfället och anpassa stödet utefter aktuellt status.

På Allensboende arbetar du som boendeassistent självständigt med det dagliga arbetet på boendet, med stöd av samordnaren och övriga i teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av kundnära arbete i form av individuellt anpassat stöd såsom socialt stöd, struktur, ADL, medicindelning samt viss omvårdnad. Det huvudsakliga arbetet sker i kundernas lägenheter, men du kommer även att stötta kunder till besök och i ärenden utanför hemmet. Boendet är det dygnet runt bemannat med sovande jour nattetid. Som timvikarie kan du bli erbjuden pass både dagtid och nattetid.

 

 Kvalifikationer:

• Meriterande med eller pågående utbildning inom vård och omsorg, socionom, psykologi eller pedagogik
• God svenska i tal och skrift
• Meriterande är erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet samt gärna psykisk ohälsa.
• B-körkort
• Meriterande med kunskaper kring psykiatriska/ neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt beroendeproblematik
• Meriterande om du har relevant utbildning inom området, samt utbildning i lågaffektivt bemötande, ESL samt MI

 Vi värderar dina personliga egenskaper och viljan att lära dig jobbet.

 

Personliga egenskaper:

• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.

 

Information:
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll kommer du få god introduktion och fortsatt kompetensutveckling utifrån behov.

Anställningen är en visstidsanställning vid behov med start så snart som möjligt eller sommarvikariat. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att maila enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande.

Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV, senast 30/4-23.

För mer information:
Maila sfvikarie@vallentuna.se. 

För information och inspiration om att vara vikarie inom vård och omsorg, besök vår webbplats: vallentuna.se/vikarie-omsorg.

Ansök nu
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer