Socialsekreterare till Barn och unga 4, Socialförvaltning Nordost

 
PUBLICERAD: 16 mars 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 30 mars 2023 | KOMMUN: Göteborg | YRKE: Socialsekreterare | ANTAL PLATSER: 2| Källa: Arbetsförmedlingen
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Som socialsekreterare på BoU4 ingår du i en arbetsgrupp om tolv socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en Enhetschef. Du handlägger ärenden inom målgruppen 0-21 år enligt SoL och LVU. Enheten är en av åtta andra barn och unga enheter av samma storlek. Din geografiska placering kommer att vara i Hjällbo där ytterligare fyra enheter sitter tillsammans.

För oss är det viktigt att vi utför ett kvalitativt socialt arbete och vi arbetar därför med tjänstemätningar och fassystemet vilket ger förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning och återhämtning. Detta i kombination med regelbunden handledning och utbildning ser vi ger goda förutsättningar att utföra arbetet med gott resultat för dem vi är till för.

Vi arbetar bland annat med metoderna Signs of Safety och MPV. Signs of Safety syftar bland annat till att skapa förutsättningar för en transparent handläggning där familjen är delaktig genom processen hos oss. Bägge metoderna ingår i vårt utbildningspaket.

Vi är måna om att du som kommer till oss får en introduktion som oavsett tid i yrket ger dig förutsättningar att utföra ditt arbete i enlighet med rådande lagstiftning, rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen. Introduktionen sker via introduktionssamordnade i förvaltningen i samarbete med 1:e socialsekreterare och Enhetschef.

Välkommen till oss med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med socionomexamen då detta är ett krav för tjänsten. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning och framförallt med erfarenhet av myndighetsutövning inom området Barn och unga.

Då vi arbetar enligt metoden Signs of Safety så är även utbildning och kunskap i metoden meriterande liksom B-körkort.

Du som söker tjänsten är ansvarsfull och tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du är även kommunikativ och har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Inom vårt yrke är bemötande viktigt och detta märks genom att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Då mycket av vårt arbete baseras på dokumentation och då det med tjänsten följer deadlines så är du även strukturerad. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.

Vårt arbete bygger även till stor del på samverkan och med detta följer att vi som arbetar på enheten är samarbetsinriktade. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Ansök nu
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer