Skolkurator och eller studie- och yrkesvägledare

 
PUBLICERAD: 13 mars 2023 | SÖK JOBBET SENAST: 14 april 2023 | KOMMUN: Västerås | YRKE: Kurator | ANTAL PLATSER: 1| Källa: Arbetsförmedlingen
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?

Läs mer om oss på www.praktiska.se.

Välkommen till gemenskapen!

Om tjänsten som studie- och yrkesvägledare

Som studie- och yrkesvägledare på Praktiska gymnasiet ansvarar du bland annat för elever som behöver vägledning, antagning av nya elever mot Introduktionsprogram. Där du tillsammans med rektor har kontakt med Västerås kommun. Information kring olika val både under elevernas gymnasietid och inför kommande eftergymnasiala studier samt studieteknik. Du följer upp individuella studieplaner och leder enskilda vägledningssamtal. Du kommer genomföra klassinformationer och gruppaktiviteter. Du arbetar både informativt och coachande främst mot elever, men också mot lärare och övrig personal på skolan.

Du ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) som fokuserar på ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt. Elevhälsoteamets olika professioner har ett nära samarbete och samverkar tätt med lärare och annan personal. Att vara en del av ett team och kunna samarbeta är lika viktigt som att kunna lösa arbetsuppgifter på egen hand.

Du är en länk mellan andra gymnasieskolor, näringslivet men framför allt mot grundskolor i och utanför Västerås kommun. Du samverkar med marknadsföringsteamet kring marknadsföringsinsatser som är viktigt för verksamhetens utveckling.

Du behöver ha förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. I tjänsten ingår att följa forskning och utveckling inom studie- och yrkesvägledning och att kunna implementera ny kunskap i verksamhetens arbete.

Tjänsten är vikariat ca 50% med start 1/8-23 tom 7/6-24.

Din bakgrund

I din roll som studie-och yrkesvägledare ser vi gärna att du är flexibel, utvecklingsbenägen och driven. Du tycker det är intressant att utveckla verksamheten. Vi söker i första hand dig som är högskole-/universitetsutbildad studie-och yrkesvägledare med erfarenhet av att jobba med vägledning. Coachning eller annan utbildning i samtalsmetodik är meriterande.

Om tjänsten som skolkurator

Som skolkurator på Praktiska gymnasiet tillför du psykosocial kompetens i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och med ett salutogent förhållningssätt. Som skolkurator främjar du elevens lärande och utveckling i det övergripande och hälsofrämjande arbetet, som i det enskilda elevarbetet. Du bidrar med din kompetens vid utarbetandet som genomförande av olika handlingsplaner, såsom till exempel i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt till att skapa goda lärmiljöer. Professionella samtal är skolkuratorns viktigaste redskap i arbetet med elever, vårdnadshavare, elevgrupper, rektor, lärare och andra medarbetare. Skolkurator samarbetar och samverkar internt inom organisationen, samt externt med en mängd olika samarbetspartners inom framför allt kommunen och landstinget Västmanland.

Du ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) som fokuserar på ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt. Elevhälsoteamets olika professioner har ett nära samarbete och samverkar tätt med lärare och annan personal. Att vara en del av ett team och kunna samarbeta är lika viktigt som att kunna lösa arbetsuppgifter på egen hand.

Tjänsten är vikariat ca 50 % med start den 1/8-23 tom 7/6-24.

Din bakgrund

Vi söker dig som är en stabil och flexibel person med förmåga att hitta kreativa lösningar på uppkomna utmaningar. Du har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du kan arbeta strukturerat tillsammans med andra men även när det behövs självständigt. Du tar ansvar och är initiativrik. Du ska kunna leda grupper och klasser i till exempel värdegrundsarbete, konflikthantering, krissamtal, motiverande samtal och stödsamtal.

Du har socionom/beteendevetenskaplig eller annan likvärdig utbildning på högskolenivå. Du har erfarenhet av att jobba som skolkurator med ungdomar i åldrarna 15 - 19 år samt har erfarenhet av att samarbeta/samverka med olika yrkeskompetenser och myndigheter som exempelvis socialtjänst, BUP och landsting.

Är du den vi söker?

Har du kompetens och eller erfarenhet av båda tjänsterna ser vi det meriterande. Vi ser då med fördel att det är en och samma person som har båda uppdragen.

Har du kompetens eller erfarenhet av studie-och yrkesarbete eller kompetens och erfarenhet gällande skolkurator så är du varmt välkommen att söka tjänst hos oss!

Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast den 14/4 -23. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Gunilla Folkesson på 072-235 23 21 eller via mail gunilla.folkesson@praktiska.se

Ansök nu
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer