Skolan är den plats som flest unga drabbas av sexuella trakasserier

Enligt en rapport från polisen 2016 så är skolan den fysiska plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier, risken är idag större än på en musikfestival.
Trots detta så talas det sällan om situationen för barn och unga i korridorer och klassrum.

Foto: Getty Images

Enligt en rapport från polisen 2016 så är skolan den fysiska plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier, risken är idag större än på en musikfestival.
Trots detta så talas det sällan om situationen för barn och unga i korridorer och klassrum.

SVT nyheter har träffat en 17 årig tjej som berättar om en arbetsmiljö där kränkande kommentarer och fysiskt ofredande har blivit normen.
Kommentarer som ”bitch” eller ”slut” är vanliga, men också att tjejer blir tafsade på.
Enligt polisen så är skolan den fysiska plats där de unga drabbas allra hårdast. Exemplevis så anmälde 119 ungdomar att de utsatts för sexuella trakasserier på festivaler mellan 2011 och 2016, i skolan så är samma siffra 1082 stycken anmälningar om trakasserier gjorda under samma period.
Enligt skolverket så tyder mycket på att sexuella trakasserier i skolmiljö har blivit normaliserade både bland elever och personal.
Johan Gyberg är Skolverkets expert på trakasserier och kränkningar och han menar att skolor måste förhindra och ingripa vid sexuella trakasserier.
-Annars lär vi eleverna att stå ut med vissa saker som de utsätts för. Skolorna har ett ansvar som man inte kommer ifrån. Att se till att det här inte förekommer och i de fall det förekommer så måste skolorna agera med omedelbar verkan.
-Det här borde vara uppe varje dag tills det inte förekommer sexuella trakasserier något mer. De är väldigt bra att det kommit upp. Det ger skolorna ett tillfälle att sätta igång med arbetet.

Källa:SVT nyheter

Related posts