Självmordsförsöken inom SiS har fördubblats på tre år

Ungdomar med psykiska problem låses in på SiS i brist på annan vårdform. 
Två barn har tagit sina liv under sin placering på SiS under de senaste tre åren. Foto: Getty images

Ungdomar med psykiska problem låses in på SiS i brist på annan vårdform. 

Idag ger Aftonbladet röst till den 13-årig flicka som i somras tog sitt liv på ett statligt ungdomshem utanför Stockholm. Flickan är en av de två flickor som under året tagit sina liv under sin placering på statens ungdomshem.

– Det får inte hända hos oss. Det är oerhört tragiskt. Och vi är väldigt självkritiska och frågar oss vad är det vi hade kunnat göra annorlunda i det här fallet, säger Kent Ehliasson, generaldirektör på SiS till Ekot.

Förutom de två tragiska dödsfallen så visar siffror från Statens institutionsstyrelse, SiS att självmordsförsöken har fördubblats från 20 stycken under 2013 till 21 stycken under 2016.

Den 13-åriga flicka som i juli tog sitt liv led av psykiska problem som ADHD och depression och flickan var ibland kraftigt utåtagerande. Hon var under uppväxten periodvis i avlastningshem. När flickan tog sitt liv tvångsvårdades hon i enskildhet på ett SiS-hem avsett för unga med problem med droger och kriminalitet. Problem som flickan inte hade.

I Aftonbladets film berättar en kvinna som tidvis haft 13-åringen boende hos sig före SiS-placeringen:

– Jag funderar ju alltid, vad har hon gjort för brott? Hon har inte gjort något brott. Hon var ju ett barn. Det var som att hon var på ett fängelse, värre än ett fängelse.
I Sverige finns många barn med psykiatriska diagnoser inlåsta på SiS-hem. Enligt Statens Institutionsstyrelses generaldirektör Kent Ehliasson så borde de istället vårdas inom psykiatrin.

Att den 13-åriga flickan tog sitt liv på ett SiS-hem utreds nu bland annat av Inspektionen för Vård och Omsorg. Även Statens Institutionsstyrelse kommer framöver att gå igenom samtliga fall i självmordsförsöksstatistiken.

Hittills i år har 18 unga personer försökt att ta sitt liv. Bara dagarna innan publiceringen av Aftonbladets inslag så publicerade SiS information om sitt arbete för att förebygga självmord. I den står det att så många som hälften av flickorna som tas in på SiS har försökt att ta sitt liv och att det förebyggande arbetet ska vara en del av vardagen. Bedöms en ungdom vara Suicidal ska den ha tillsyn var 15 minut. Det är läkare eller psykologer som ska göra bedömningen om man misstänker självmordstankar hos en ungdom.

I Aftonbladets inslag berättar Marie Sallnäs, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om olämpligheten i att låsa in barn med psykiatriska besvär på ett boende avsett för äldre ungdomar med problem med missbruk eller kriminalitet.

– Det finns ett hål i systemet, ungdomar med allvarliga psykiska problem har inget självklart ställe att placeras på, SiS blir den placering som återstår när man inte ser några andra möjligheter, men det är inte den lämpligaste vårdformen för en 13-årig flicka, säger hon.

Marie Sallnäs vill se en nedre åldersgräns för att få placera barn på SiS. Hon berättar också att det finns rekommendationer om att Socialtjänsten ska besöka barn på SiS fyra gånger om året. När 13-åringen tog sitt liv hade hon inte haft besök av Socialtjänstens handläggare på sex månader.

Se aftonbladets inslag ur serien De inlåsta barnen.

Related posts