Så kan samverkan förebygga avhysningar för barnens skull

 
Så kan samverkan förebygga avhysningar för barnens skullMånga skuldsatta har svårt att ta tag i sin situation själv. Foto: Krister Vikström / Kronofogden Allt fler barn berörs av vräkningar. Trots att Barnkonventionen nu är lag i Sverige så görs inte tillräckligt för att förhindra avhysningar bland barnfamiljer. Samarbete mellan socialtjänst, hyresvärdar och andra aktörer har god effekt på flera håll. Några lyckade exempel på samverkan kommer nu Kronofogden att lyfta under temaveckan Hemma bäst!

Kronofogden har fått ett regeringsuppdrag att verka för ett utökat samarbete för att förebygga avhysningar på lokal nivå. Temaveckan Hemma bäst! har ett särskilt fokus på att färre barn ska beröras av vräkning i enlighet med Barnkonventionen.

Veckan inleds den 17 oktober med ett livesänt lunchseminarium om vinsterna med lokal samverkan i det vräkningsförebyggande arbetet. Sedan hålls regionala frukostseminarier den 18-27 oktober där socialtjänst och hyresvärdar delar med sig av sina egna exempel på lyckad samverkan.

– Att förebygga avhysningar är en vinst för alla. Vi kan undvika personligt lidande för individen och minska kostnaderna för alla parter, inte minst för samhället i stort, säger Reza Saleh Baars, sektionschef, Förebyggande verksamheten på Kronofogden.

Enligt Kronofogdens metodstöd för vräkningsförebyggande arbete så kostar en vräkning ungefär 30 000 kronor för en tvårumslägenhet. Då ingår till exempel låsbyte, magasinering och Kronofogdens arvode. Det är kostnader som hyresvärden i de flesta fall får betala.

Samhället kan till exempel få stå för hotellnotan för en familj som ställs på bar backe och för den enskilde personen så kan en vräkning innebära en lång negativ spiral av psykisk ohälsa och ekonomiska problem. Vräkning ökar till exempel risken för självmord.

Samverkan spelar stor roll 

– Många kommuner arbetar redan vräkningsförebyggande, men vi vill sprida kunskapen om att samverkan mellan socialtjänst och hyresvärd spelar stor roll. Tillsammans med Länsstyrelsen har vi har tagit fram metodstödet "Hemma" som finns på vår hemsida och nu bjuder vi in till seminarier i samband med vår temavecka.

Enligt Kronofogdens statistik berördes 572 barn av vräkning år 2021. Under flera år minskade antalet barn som berörs av vräkning. Men sedan 2018 har kurvorna vänt uppåt, för att det senaste halvåret stagnera något.

– Det finns många goda exempel på samverkan som har nått stor framgång, men vi jobbar för att den här sortens lokal samverkan ska finnas nationellt i alla 290 kommuner. Vi kan se att ett ökat samarbete mellan socialtjänst och hyresvärdar är ett viktigt steg i arbetet med att förebygga vräkningar och tillsammans säkerställa att det alltid finns ett barnperspektiv, säger Reza Saleh Baars.

Till exempel kan hyresvärden meddela socialtjänsten vilka hyresgäster som har problem att betala hyran i tid så att hjälpinsatser kan erbjudas. Ofta försöker familjerna klara sig själva och väntar för länge med att be om hjälp. Det omvända gäller också att om man redan har kontakt med socialtjänsten så kan de ge rådet att familjen kontaktar hyresvärden eller andra som man har en skuld hos.

Vore bra om hyresvärden ringer upp 

Många tänker inte ens på att ta kontakt med hyresvärden och i en intervjuundersökning som Kronofogden har gjort svarar ungdomar att det hade varit bra om hyresvärden hade ringt upp dem innan ärendet gick vidare till Kronofogden. Många tycker att det är jobbigare att få brev eller att behöva ringa själv.

– Vi får fler och fler samtal från personer som är oroliga för det ekonomiska läget. Först var det corona-krisen och nu är det höjda priser på mat, bensin och nu senast på elen. Vi råder att prioritera det viktigaste, hyra och el måste gå före allt annat.

Kronofogden föreslår en modell för lokal samverkan som bygger på återkommande möten mellan hyresvärd och socialtjänst. Dessutom föreslås ett nätverk med flera aktörer som möts några gånger per år, dessa kan till exempel vara skuldrådgivare, polis, sjukvården och så vidare.

Det är viktigt att skapa förståelse för de olika verksamheterna och vad som styr beslut och agerande. Sedan kan man sätta upp gemensamma mål, som till exempel vilka åtgärder som ska göras (brev, telefonsamtal, hembesök) i en målgrupp innan man går vidare med ärendet.

Målet är att färre barn ska beröras av vräkning. På seminariet den 17 oktober hålls ett panelsamtal med Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Södertälje socialtjänst och hyresvärden Heimstaden.

När det är dags för de lokala exemplen har man möjlighet att lyssna på aktörer från sitt eget närområde. Frukostseminarierna hålls digitalt den 18-27 oktober. Casen som presenteras är: Bostaden Umeå och socialtjänsten Vännäs kommun, Kumla Bostäder och socialtjänsten Borlänge kommun, Växjöbostäder och socialtjänsten Farsta (Stockholm stad), Heimstaden och socialtjänsten Malmö kommun samt Mölndalsbostäder och socialtjänsten Göteborgs stad.


Så här anmäler du dig
Seminarierna är kostnadsfria och sker digitalt. Lunchseminarium den 17 oktober klockan 12.30–13.15. Frukostseminarium 18–27 oktober klockan 8.30–9.30. Anmäl dig via mail till vrakningsforebyggande@kronofogden.se. Uppge namn, mailadress, organisation och vilket datum du vill delta. Mer info här (klicka).