Regeringens trygghetspaket mot organiserad brottslighet missar målet

 
Regeringens trygghetspaket mot organiserad brottslighet missar måletMagnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige, tycker att flera av Regeringens förslag missar målet. DEBATT: Igår presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att stoppa den grova brottsligheten. Åtgärderna omfattar bland annat införande av visitationszoner och anonyma vittnen, men även ett lagstadgat ansvar för kommunerna att förebygga brott. Flera av förslagen missar emellertid målet. För att komma till rätta med problemen krävs framför allt en lokalt förankrad och närvarande polis på plats i utsatta områden. 

Skjutningar, bilbränder och öppen narkotikahandel har för många människor blivit en del av vardagen i Sverige. Brottslig­heten på­verkar inte bara de direkt utsatta och deras nära och kära. Hela samhället berörs gen­om den rädsla och otrygghet som brottsligheten sprider. Den styr allt från var människor väljer att bosätta sig, var företag etablerar sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas till hur personer lever sina liv och rör sig i vardagen.

Mot bakgrund av brottslighetens utveckling finns både behov av och skäl till ett paradigmskifte; det har under många år varit alldeles för mycket av symbolåt­gärder i form av vuxen­fritids, affisch­kampanjer och arm­band mot sexuella ofredanden etc. Samtidigt är en del av de åtgärder som regeringen nu presenterar ingen annat än en symbolpolitik.

Vi välkomnar regeringens initiativ med att lägga fram en proposition som ger kommunerna en lagstadgad skyldighet att förebygga brott. Detta är ett krav som vi drivit i många år och en åtgärd som kommer bidra till en professionalisering inom området, vilket på sikt bidrar till att minska brottsligheten.

När det gäller åtgärder för att komma åt tystnadskulturen och få människor att anmäla de brott de utsatts för eller bevittnat så ser vi att det finns andra och bättre sätt än införandet av anonyma vittnen. Det handlar framför allt om att stärk den lokala polisiära närvaron i utsatta områdena för att på så sätt få till en lokalt förankrad polis som känner och blir kända av invånarna. Detta är i själva verket en grundförutsättning för att kunna skapa legitimitet och tillit. Beträffande förslaget att införa visitationszoner är detta inte bara att slå in öppna dörrar utan även en åtgärd som kan allvarligt skada relationen mellan delar av befolkningen och polisen och ytterligare bidra till en polarisering i samhället där bl.a. New York och debatten kring så kallade "stop-and-frisk” är ett varnande exempel.


Magnus Lindgren
Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige


Taggar

Krönika