Regeringens förslag på vad som ska vara assistensgrundande

Regeringen föreslår att samtliga hjälpmoment ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller hjälp med andning och sondmatning. 

Regeringen föreslår att samtliga hjälpmoment ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller hjälp med andning och sondmatning. 

Regeringen föreslår att samtliga hjälpmoment ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller hjälp med andning och sondmatning. Hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska också vara assistansgrundande när det rör sig om behoven andning och sondmatning. Förslaget skickas nu ut på remiss.  

– Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning. Det gläder mig att vi nu kan skicka ut de här förslagen på remiss, säger socialminister Lena Hallengren.

Personlig assistans är ett individuellt utformat stöd som kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. I LSS-lagen framgår vilka grundläggande behov den enskilde kan få hjälp med. Regeringen föreslår nu att samtliga hjälpmoment när det gäller hjälp med andning och sondmatning ska vara assistansgrundande.

Regeringen föreslår även att hjälpåtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret också ska kunna ge rätt till assistansersättning och personlig assistans när det gäller hjälp med andning och måltider i form av sondmatning. Detsamma ska gälla för åtgärder som är nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges och för åtgärder som är nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning.

Remisstiden går ut den 9 december 2019. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Partierna är överens om att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Related posts