Regeringen avsätter 100 miljoner till barn- och kvinnorättsorganisationer

Våldsutsatta kvinnor och barn drabbas hårt av corona-pandemin. Unizon välkomnar denna ytterst nödvändiga satsning. 
Olga Persson

Våldsutsatta kvinnor och barn drabbas hårt av corona-pandemin. Unizon välkomnar denna ytterst nödvändiga satsning. 

Våldsutsatta kvinnor och barn drabbas hårt av corona-pandemin. Unizon välkomnar denna ytterst nödvändiga satsning och ökar jourernas öppettider. Samtidigt presenteras kriminalstatistiken för 2019 och många är oroliga för att siffrorna ökar för 2020.


Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot incest och sexuella övergrepp har sedan coronaviruset började spridas skalat upp sina verksamheter, ställt om och gjort allt de kunnat för våldsutsatta barn och kvinnor.

– De senaste veckorna har vi fått oroande larmrapporter om att kommunerna och socialtjänsten backar från sitt ansvar, det gör inte vi. Aldrig tidigare har det varit så tydligt att vi i den idéburna och icke vinstdrivande kvinno- och tjejjoursrörelsen är de som snabbt kan ställa om, ställa upp, hålla i och hålla ut. Det är viktigt att regeringen ser det och att vi står stadigt på kvinnors och barns sida, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

”Min man vill inte att jag ska gå ut och nu säger han att ingen ska göra det på grund av corona”

Unizons medlemsjourer har de senaste veckorna arbetat dag och natt för att vara tillgängliga när samhället stänger ned och drar undan ordinarie stöd och skydd. De senaste veckornas arbete har gjort det otroligt tydligt hur de icke vinstdrivande, idéburna organisationerna är helt avgörande för stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn ute i kommunerna. Unizons medlemsjourer är unika i välfärden.

– Barn och kvinnor är en riskgrupp i en pandemi, nu ser vi första resultat av vårt hårda arbete med att uppmärksamma det. Nu börjar det stora arbetet med att se till att resurserna kommer dit de ska så att våldsutsatta kvinnor och barn får stöd och skydd. När situationen är såhär svår och oförutsägbar måste stöd och skydd till kvinnor och barn vara enkelt, tillgängligt och förutsägbart. Vi finns här för att bistå med det stödet och skyddet, säger Olga Persson.

16 mördade kvinnor är 16 för många   

Den 31 mars offentliggjorde Brottsförebyggande rådet (Brå) den officiella kriminalstatistiken för 2019. Siffran för det dödliga våldet mot kvinnor visar att 16 kvinnor mördades av en man de hade eller hade haft en relation med. Det är en fruktansvärd siffra och högre än de senaste årens snitt på 14 mördade kvinnor per år. Varje mördad kvinna är ett gigantiskt misslyckande för ett land styrt av en feministisk regering och ett stort bakslag i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld.Just nu befinner sig stora delar av världen i en viruspandemi. Men mäns våld mot kvinnor är i sig en pandemi. En pandemi som skördar kvinnors liv i alla länder, varje år, varje månad, varje dag. Enligt en studie från Världshälsoorganisationen WHO, utsätts 35 procent av alla kvinnor i världen någon gång i livet för fysiskt och sexuellt våld. I vissa länder är siffran 70 procent.

– Det politiska pratet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste övergå i operativa insatser. Vi vill ha tydligt ledarskap från politiker, poliser och chefer. Det är de som i första hand måste säga att kvinnors liv är tillräckligt viktiga för att prioriteras, resurssättas och följas upp ordentligt. Hur är det möjligt att inte alla våldsbrott mot kvinnor utreds? Hur är det möjligt att kvinnor fortsätter mördas för att de är kvinnor? säger Olga Persson.

Unizon kräver följande:

– Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid.  
– Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
– Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgående mordkurvan.
– Alla poliser som arbetar med mäns våld mot kvinnor och barn, särskilt de som arbetar i de särskilda satsningar som Initiativ Gryning som ska finnas i varje polisregion, måste ha ett tydligt ledarskap, få utökade resurser och en intern statushöjning. All grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns våld måste förstärkas.
– Förbättra rutinerna vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer.
– Fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar.
– Använd lagrummet som finns i fridskränkningsbrotten.
– Män som mördar eller utövar allvarligt våld mot sitt barns mamma ska automatiskt förlora vårdnaden.
– Höj straffen för grov kvinnofridskränkning från 9 månader till 12 månader.
– Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno- tjej och ungdomsjourer så att vi kan arbeta utifrån våra expertkunskaper.
Våldet mot kvinnor är vare sig en naturkatastrof eller något som sker slumpartat. I de flesta fallen är förövaren känd av samhället, kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn. Ändå mördas de av män som hatar dem. Unizon menar att det är ovärdigt Sverige 2020.

Related posts