Psykiatriker inom 24 timmar

 

Detta är en annons av Medicheck

Unikt stöd till HVB och SÄBO-verksamheter ger ökad trygghet och kvalitet

Medicheck är en digital vårdgivare med mer än 300 ackrediterade specialistläkare.
Företaget har funnits sedan 2016 och för fyra år sedan började de erbjuda digitala psykiatrikonsultationer till HVB-hem och SÄBO.

Andreas Rochester är psykiatriker på Medicheck och har lång erfarenhet inom en mängd olika problemområden som depression, ångest, ADHD, beroende och krishantering.

– Genom att Medicheck uteslutande erbjuder specialistläkare är vi något annat än den primärvård som oftast erbjuds via liknande digitala tjänster, förklarar Andreas.

Idén att företaget skulle börja arbeta med psykiatrironder till HVB-hem mynnade ut genom ett samarbete mellan Andreas, Medicheck och Meby Behandlingshem. Tjänsten fungerar på samma sätt som när man traditionellt arbetar med en konsulterande psykiatriker, fysiskt på plats.

– Det vi erbjuder är exakt samma sak, fast vi gör det via videosamtal, säger Andreas. Det handlar om att lägga upp en fungerande grundstruktur med förutsägbara ronder. Långsiktiga planeringar, att följa varje individs process, förebygga risken för återfall i missbruk eller förebygga agitation eller psykoser.

– Det handlar inte om att vi ersätter ett akutbesök, vi kan istället ersätta traditionellt rondande, förklarar Andreas vidare.

Att möta den här patientgruppen, som många gånger har en komplex problematik, via videosamtal fungerar väldigt bra säger Andreas. Han menar att det till och med kan upplevas som en fördel då situationen blir mindre laddad. Vid psykiatrisk konsultation handlar det om att observera och bedöma, diagnosticera och behandla och då fungerar den nätbaserade mötesformen på ett mycket bra sätt.

– På patienter som exempelvis är psykotiska, och som inte vill träffa någon, så kan sköterskan gå dit där patienten känner sig trygg och ha med mig på en laptop, mobil eller padda så att jag kan samtala eller bara studera patienten, förklarar Andreas.

Läs mer om
Digitala ronder med psykiatriker
NPF-utredningar med hög tillgänglighet

Det är alltid en ur personalen närvarande då Andreas möter sina patienter, en sjuksköterska eller kontaktperson. Regeln är till för att säkerställa all information och förhindra att det uppstår några missförstånd.

– Jag har dessutom alltid en ”för- och efterrond” med personalen. Mitt arbete bygger på att det finns kompetent personal på plats som har observerat patienten sedan den förra ronden, berättar Andreas.

”Förronden” ger Andreas den bakgrundsfakta han behöver för att kunna göra en adekvat bedömning. Det handlar om ett teamarbete. Psykiatri handlar också om ett långsiktigt arbete, inte om att släcka bränder, utan är ett långsiktigt förebyggande arbete.

– Det handlar om att blicka framåt och se vilka möjligheter en patient har, och hur vi kommer dit. Ronderna är viktiga för att få struktur och rutiner, förklarar han.

Ronderna handlar även om att ge patienterna möjlighet till förutsägbarhet. Att de vet när de ska träffa sin läkare ger dem möjlighet att hantera sina olika psykiska tillstånd däremellan. Det är HVB-hemmen som bestämmer frekvensen på ronderna, men mer sällan än en gång i månaden fungerar inte anser Andreas.

– Går det för långt emellan går det inte att ha en bra psykiatrisk process, jag måste också kontinuerligt följa upp all medicinering, allt annat vore fel för mig, förklarar Andreas.

“Våra ungdomar är mellan 15–20 år och deras erfarenheter och användning av datorer och mobiler gör att dom har lättare att prata
och känner sig mer bekväma med att prata med psykiatriker via videosamtal. Speciellt klienter med ADHD, ADD och Autism.”

Karin, vårdsamordnare, Meby Behandlingshem


Inom psykiatri genomförs kontinuerliga ronder mot hemmen, men behöver en patient annan specialistkompetens så finns de flesta specialiteterna inom Medicheck.

– Just nu är det vi psykiatriker som rondar men skulle det behövas kan man även konsultera andra specialister, inom andra områden, säger Andreas.

Medichecks arbete med HVB-hem började för fyra år sedan med två olika boenden. Idag har verksamheten vuxit och Andreas med kollegor gör hundratals ronder i månaden.

Förutom de fördelar som patienterna upplever med ett fysiskt avstånd till sin psykiatriker, så lyfter Andreas fram de tids- och miljömässiga fördelarna med digitala ronder.

– Jag behöver inte sätta mig i en bil och åka till hemmen, det innebär en ökad effektivitet och en fin besparing på samhällets resurser och på miljön, säger han.

Om Medicheck
Medicheck är en nationell vårdgivare och har 140 000 patienter registrerade samt över 300 ackrediterade specialister och 50 sjuksköterskor. Samtliga specialistläkare på Medicheck har svensk läkarlegitimation (Soc. St) och minst fem års klinisk erfarenhet inom sitt område.
Se medicheck.se

Läs mer om
Digitala ronder med psykiatriker
NPF-utredningar med hög tillgänglighet

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer