Oro för självmord bland ensamkommande

Oron för fler självmord bland unga asylsökande är befogad. Det står klart efter Socialstyrelsens rundringning till drygt 50 slumpvis utvalda kommuner och stadsdelar. De svarande känner till minst 68 försök till självmord under 2016 och 2017.
Foto: Getty Images

Oron för fler självmord bland unga asylsökande är befogad. Det står klart efter Socialstyrelsens rundringning till drygt 50 slumpvis utvalda kommuner och stadsdelar. De svarande känner till minst 68 försök till självmord under 2016 och 2017.

Oron för fler självmord bland unga asylsökande är befogad. Det står klart efter Socialstyrelsens rundringning till drygt 50 slumpvis utvalda kommuner och stadsdelar. De svarande känner till minst 68 försök till självmord under 2016 och 2017. 

Enkäten genomfördes av Socialstyrelsen under måndag och tisdag denna vecka, efter larmet om att barn och unga bland annat på sociala medier berättar om sina planer på att ta sitt liv och att några redan gjort det. Den rundringning som gjordes var till 55 kommuner och stadsdelar, varav 51 svarade. 
Frågorna gällde om kommunerna och stadsdelarna har kännedom om genomförda, försök till samt planer på självmord bland ensamkommande barn.Resultaten visar att situationen är allvarlig. De svarande har kännedom om tre självmord och ytterligare 68 försök till självmord under 2016 och 2017. Drygt hälften av dem känner till att det finns självmordsplaner bland de ensamkommande.
– Läget är mycket oroande. Det är bra att situationen blivit uppmärksammad, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten. 
Skälen till den uppkomna situationen kan vara flera, men rundringningen visar på en koppling till asylprocessen. Den bilden delas även av representanter för barn- och ungdomspsykiatrin som Socialstyrelsen har haft kontakt med de senaste dagarna. Många barn är rädda för att utvisas, men också för vad som ska hända när de fyller 18 år och riskerar att förlora rätten till både plats på HVB och god man. 
– Oavsett var i asylprocessen de unga befinner sig så har socialtjänsten viktiga uppgifter att lösa. Den måste se till att det finns vuxna runt de ensamkommande som kan ge stöd, skydd och omsorg under en osäker tid i deras liv, säger Annika Öquist.

Related posts