Om SSIL – För vård och omsorg

Vi är idag Sveriges ledande mötesplats för vårdköpare och vårdgivare. Sedan 1995 har vi byggt upp ett heltäckande kontaktnät inom samtliga kommuner, landsting och kriminalvård. Idag är merparten av alla behandlingshem och boenden anslutna till vårt informationssystem. Våra mötesplaster för branschen är:

Sveriges största Placeringsservice Vi hjälper kommunernas Socialtjänst och Kriminalvården att hitta lämpliga behandlingshem/boenden. En tidsbesparande och kostnadsfri tjänst för vårdköpare där placeringsbehovet matchas mot anslutna vårgivare.

Seminarier (HVB/Familjehem och LSS): SSIL arrangerar kostnadsfria seminarier som vänder sig till socialsekreterare, biståndsbedömare, ansvariga chefer och politiker inom kommun, landsting och kriminalvård. På mässorna ges goda möjligheter för mässbesökarna att möta representanter för behandlingshem/boenden som är på plats som utställare.

Tidningen Omtanke: En branschtidning till för att informera såväl som att inspirera! Tidningen kommer ut 8 gånger per år och går ut till 16 700 mottagare och läses av dubbelt så många.

Omtanke.Today: En nyhetssajt som publicerar branschaktuella nyheter och artiklar riktat till hela omsorgsbranschenREDAKTION

Chefredaktör/Ansvarig utgivare
Jenny Fors
jenny@svenskamedia.se
0651-76 04 31

ANNONSERING

Kundrådgivare
Marko Grönholm
marko.gronholm@ssil.se
Tel: 0651-55 26 10