Oenighet om assistansersättning

Regeringen vill se över lagen om assistansersättning, justitierådet Thomas Bull i Högsta förvaltningsdomstolen menar att domen där övertolkats, vilket Försäkringskassan inte håller med om.
Lena Micko

Regeringen vill se över lagen om assistansersättning, justitierådet Thomas Bull i Högsta förvaltningsdomstolen menar att domen där övertolkats, vilket Försäkringskassan inte håller med om.

Det har varit minst sagt rörigt kring assistansersättningen de senaste dagarna. Efter domen i Högsta Förvaltningsdomstolen har oroliga röster höjts från inte minst brukare om att deras förutsättningar för ett drägligt liv drastiskt kan försämras. Regeringen reagerade också på domen och har därför gått ut och sagt att de måste se över lagen. 

 – Det är ett mycket angeläget besked från regeringen och jag ser fram emot en snabb lagändring. De senaste domarna och Försäkringskassans tolkning av dessa, går på tvärs med den grundläggande tanken med personlig assistans. SKL har pekat på de orimliga effekterna när lagstiftningen urholkas, både för de som har behov av assistans för att kunna fungera i sin vardag och för kommunerna, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige säger i ett uttalande: ”Situationen för rättighetsbärare till personlig assistans har länge varit oacceptabel, men händelseförloppet i förra veckan ställde frågan på sin spets. Försäkringskassan har gått på regeringens linje om att dra ned på kostnaderna för personlig assistans. Därför har vi också upprepade gånger uppmanat regeringen att agera och föreslå en lagändring.”

Åsa Regnérs uttalade också att regeringen vill återupprätta intentionerna med LSS. Men hon poängterade samtidigt att regeringen i nuläget inget kan göra åt Försäkringskassans nuvarande tolkning av olika prejudicerande domar gällande personlig assistans. Inte förrän lagändringen träder i kraft, tidigast i vår.

”Det är en lovvärd målsättning att återupprätta LSS intentioner”, säger Lars Ohly. ”Men regeringen måste kunna driva på en snabbare lagändring. Om Försäkringskassans nuvarande hantering får pågå ända till i vår, kommer tusentals människor att drabbas. Vi vill också se ändrade direktiv till den pågående översynen av LSS. Även här måste målsättningen vara att återinföra lagens intentioner.” menar Lars Ohly.

Nu blandar sig också justitierådet Thomas Bull i Högsta förvaltningsdomstolen i debatten i en intervju med Sveriges Radio. Han har själv varit med och  dömt i målet och menar att Försäkringskassan övertolkar domen.

– Om det är så att man sitter bredvid en person på natten som behöver viss hjälp och hjälpen är kvalificerad, så säger inte vår dom något om hur man ska se på den tiden, menar han i sitt uttalande.

Försäkringskassan håller dock inte med.

– Jag anser att vi följer domen och det generella uttalande som görs där. Det här är den tolkningen vi gör, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan till Sveriges Radio. 

Thomas Bull är också självkritisk och menar att Högsta Förvaltningsdomstolen borde varit tydligare i sin dom. 

Related posts