Nytt stödcentrum till utsatta för hedersvåld i Göteborg

 
Nytt stödcentrum till utsatta för hedersvåld i GöteborgRegionalt stödcentrum heder ska ge råd, stöd och information till alla personer som blir utsatta, oavsett ålder och kön. Regionalt stödcentrum heder ska ge stöd till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt yrkesverksamma som jobbar med hedersproblematik. Göteborgs Stad samordnar arbetet mellan elva kommuner inom Göteborgsregionen samt Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Den 17 januari öppnade Regionalt stödcentrum heder i Göteborg. Det är en förstärkning och utvidgning av det pågående arbetet som redan finns i Göteborg kring hedersproblematik.

"Syftet är att öka tillgängligheten till stödinsatser och uppmärksamma behov av skydd för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgsregionens kommuner", säger Marie Larsson, avdelningschef stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet, socialförvaltningen Centrum i ett pressmeddelande.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som framför allt begås mot barn och unga. Ofta rör det sig om personer som är begränsade i sin vardag, utsätts för olika former av våld, riskerar att giftas bort eller könsstympas.

Ska ge råd, stöd och information

Enligt Göteborgs Stad ska Regionalt stödcentrum heder ge råd, stöd och information till alla personer som blir utsatta, oavsett ålder och kön. Även yrkesverksamma inom avtalskommunerna samt övriga samverkanspartners kan få vägledning i hur de kan möta målgruppen.

"Man kan rådgöra med oss vid misstanke om att någon kan vara utsatt, bolla tankar eller få konkreta råd kring hur man kan stötta och skydda den som är utsatt. Vi vill att du som arbetar med personer som kan vara utsatta för hedersvåld ska känna dig trygg i hur du ska agera", säger Christine Lidström i pressmeddelandet från Göteborgs Stad. Hon är samordnare för Regionalt stödcentrum heder.

Arbetsgruppen består av representanter från samarbetsparterna. Kommunerna representeras av samordnare och kurator från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen av en barnmorska från Ungdomsmottagningen och Polismyndigheten av en utredare från sektionen för brott i nära relation.

Samtalsmottagning för utsatta personer

Regionalt stödcentrum heder är också en samtalsmottagning för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck oavsett ålder, ursprung, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, religion eller funktionsnedsättning. Den som är utsatt kan vara anonym och de som jobbar har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att besöka Regionalt stödcentrum heder och tolk kan bokas vid behov.

I uppdraget ingår även att erbjuda kompetensutvecklande aktiviteter till medarbetare i de olika organisationerna. Stödcentrumet kommer även att ha särskild kompetens om HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

"Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka, uppmärksamma och vårda personer utsatta för våld. Vi hoppas på att kunna nå ut till sjukvården eftersom vår målgrupp löper en ökad risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöd för de utsatta personerna och stötta den belastade vården", säger Eivan Heidari, barnmorska.