Ny verksamhet i Sollentuna ger barn unikt stöd

Nu invigs SOLvillan, en unik verksamhet för barn mellan 6-11 år som behöver stöd i skolan, med det sociala eller sin fritidssituation. Syftet är att barnen ska få specialanpassat stöd så tidigt som möjligt.

Nu invigs SOLvillan, en unik verksamhet för barn mellan 6-11 år som behöver stöd i skolan, med det sociala eller sin fritidssituation. Syftet är att barnen ska få specialanpassat stöd så tidigt som möjligt.

Nu invigs SOLvillan, en unik verksamhet för barn mellan 6-11 år som behöver stöd i skolan, med det sociala eller sin fritidssituation. Syftet är att barnen ska få specialanpassat stöd så tidigt som möjligt.

OLvillan är en unik verksamhet som grundar sig på tre viktiga delar i ett barns liv; skola, fritid och känslomässig utveckling. SOLvillan fungerar som ett komplement och extra stöd i barnens liv. Förutom det psykosociala stödet som erbjuds genom till exempel gruppaktiviteter och lek, får barnen även hjälp med läxläsning och att hitta fritidsaktiviteter.

– Allt framgångsrikt socialt arbete kan sammanfattas i en enkel formel: ”Tidiga upptäckter som följs av tidiga insatser”. Jag är övertygad om att SOLvillan kommer att visa sig vara ett gott exempel på just detta, säger Seppo Karmitsa (KD), ordförande i socialnämnden i Sollentuna kommun.

Målet med SOLvillan är att ge ett tidigt och omfattande stöd som hjälper barnen att klara skolan, ha en aktiv och organiserad fritid samt och få en god känslomässig och social utveckling som fortsätter efter att de slutat komma till verksamheten.

–Något som gör den här verksamheten unik är att stödet riktar sig direkt till barnet, att det ges tidigt och att det finns ett helhetstänk där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans för att ge barnet de allra bästa förutsättningar, säger Viveca Axelsson, enhetschef på Socialkontoret i Sollentuna kommun.

SOLvillan är ett samarbete mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Verksamheten är en beviljad insats och bedömningen görs av socialsekreterare.

Related posts