Ny podd om våld i nära relationer

 
Ny podd om våld i nära relationerPernilla Granath och Annasofia Westin på Eksjö kommun, har startat podden "Dolda motiv i rampljuset". Foto: Eksjö kommun/Linus Talltjärn Två socialsekreterare i Eksjö kommun har startat podden "Dolda motiv i rampljuset" som synliggör det dolda våldet som pågår mellan hemmets fyra väggar. Pandemin har inneburit en ökad isolering och mindre utbildningsaktiviteter, så behovet av både hjälp och kunskap är stort.

Pernilla Granath och Annasofia Westin arbetar med våld i nära relationer på socialtjänsten i Eksjö. De brukar hålla utbildningar, både för kollegor och ute i samhället för att nå ut med kunskap, men under pandemin har de inte kunnat vara ute på samma sätt.

– Det var mycket därför vi startade den här podden, även om idén har funnits i några år. Nu blev det rätt läge, berättar Pernilla Granath.

Det första avsnittet av podden "Dolda motiv i rampljuset" svarar på frågan "Vad är våld?".

– Fyra av tio kvinnor lever eller har levt med våld och var fjärde vecka dödas en kvinna av en närstående. Det är stora siffror. Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem som vi behöver våga prata om och lyfta. Våga se och våga fråga är vår uppmaning till våra kollegor.

Hedersrelaterat våld i senaste avsnittet

Andra avsnittet handlar om pandemins påverkan på våldet och det tredje och senaste avsnittet tar upp hedersrelaterat våld och förtryck.

– De personer som lever i en hederskontext kan vara extra svåra att nå då de inte är upplysta kring socialtjänstens roll, att bidra med råd och stöd exempelvis. Ett annat hinder är att det finns en rädsla för socialtjänsten. Vi vill slå hål på de myter som finns och upplysa om att vår roll är att hjälpa och stötta, säger Annasofia Westin.

Det kan vara svårt att veta vart man kan vända sig när man är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

– Vi ska vara tillgängliga. Många tycker också att socialtjänsten inte ser eller lyssnar och att vi inte gör något, men de skulle bara veta hur mycket vi kämpar och skriker, säger Pernilla.

Det är inte meningen att kvinnan ska behöva fly

Hon välkomnar de nya lagförslagen kring bland annat kontaktförbud och det nya barnfridsbrottet.

– Vi måste ha strängare straff och underlätta för att kvinnan ska kunna bo kvar med barnen i hemmet där de har sitt trygga nätverk. Det är inte meningen att kvinnan ska behöva fly. Vi behöver också se till barnets bästa. Att barn har bevittnat våld eller blivit utsatta kan leda till att de själva blir våldsamma. I vårt förebyggande arbete är det redan där vi måste börja.

Pernilla och Annasofia lyfter också vikten av samarbete mellan olika aktörer. Det krävs åtgärder från flera håll i arbetet med de här frågorna.

– Vi har nog material för ett par år till podden för det är mycket som vi vill ta upp. Vi kommer att bjuda in olika aktörer och även utsatta för att ge större kunskap om våld i nära relationer, avslutar Annasofia Westin.


Här kan du lyssna på podden (klicka här).