Nu söker vi nya medarbetare.

 
Nu söker vi nya medarbetare.GrödbyGården har i över trettio år hjälpt hundratals familjer att få ordning på sina liv.
Vi erbjuder förvaltningar runt om i Sverige både utredningar och behandlingar av föräldraförmågan och har en stark övertygelse om att aldrig tappa hoppet.

En avancerad miljöterapi där organisationen utgör den samlade terapeutiska kraften är grunden i vår verksamhet. Vi använder oss även av andra metoder såsom ISTDP, Marte meo CAP och ART.

Som medarbetare hos oss utgör du en viktig del av vår samlade kompetens och vi är måna om att ge dig det stöd som krävs i form av kontinuerlig kvalificerad handledning och utbildning.

GrödbyGården ligger mellan skog och hav strax utanför Bromölla i Skånes nordöstra hörn.
Den stimulerande lantliga miljön utgör ett självklart inslag i vår verksamhet.

Vill du bli en av oss och jobba hos GrödbyGården?


Vi söker erfaren behandlare
Läs mer här!


Vi söker vikarier
Eftersom vi arbetar med barn och deras föräldrar, behöver vi vikarier både till vår barnverksamhet och för arbetet med föräldrarna enskilt och tillsammans med sina barn. Vi söker således de som är intresserade av att arbeta med barn och föräldrar. Detta arbete kräver både mognad och utbildning. Du får ett gott stöd av dina arbetskamrater och av ledningen.

Körkort. Lön efter överenskommelse. Rullande schema.
Maila din ansökan till annika.lennart@grodbygarden.se


Vi söker även mer långsiktigt välutbildad personal med lämplig erfarenhet, som kan omsätta avancerad behandlingskunskap i den dagliga miljöterapin. Strukturer och metoder finns väl inarbetat – du står för innehållet i processen.

Vi tänker oss, att du är en person som tycker om att ta ansvar för ditt jobb; som är aktiv och gärna praktisk; att du stimuleras av en hög komplikationsgrad i arbetet och att du vill undvika att bedöma människor efter färdiga mallar eller schabloner. Din drivkraft har sin källa i tillfredsställelsen av att vara delaktig i klienternas utveckling och mognad och glädjen i att alla hjälps åt. Allas bidrag uppskattas utifrån klienternas nytta.
För tillsvidaretjänst efterfrågar vi ledaregenskaper och färdigheter att samordna vår logistik. Goda förutsättningar att i kliniska vardagen integrera och fördjupa teoretiska kunskaper i psykoterapi och utvecklingspsykologi. Det finns möjlighet för befodringsgång. Vi har etablerat en sund företagskultur, där personalgruppen är klient- och arbetsinriktad.
GrödbyGården är en platt organisation – kort avstånd till ledningen. Klienternas delaktighet är viktig för att nå behandlings- och utredningsmålen. Du ingår i ett arbetslag om 5 behandlare, får regelbunden extern handledning och har dessutom olika resurspersoner, som bidrar till att vi tillsammans ska nå målen i genomförandeplanen. GrödbyGården är ett behandlingshem för föräldrar och deras barn. Verksamhetens mål är att fördjupa relationen dem emellan, att hjälpa föräldern förstå sitt barns olika utvecklingsbehov och lära sig att tillräckligt väl möta dessa. Vi integrerar den jagstärkande miljöterapin med individuell psykoterapi.

Maila din ansökan till annika.lennart@grodbygarden.se

grodbygarden.se/lediga-tjanster

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer