"Nu ska våldsutsatta kvinnor betala för sitt eget skydd"

 
Nu ska våldsutsatta kvinnor betala för sitt eget skyddJenny Westerstrand, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Foto: Roks Roks ordförande Jenny Westerstrand om Faluns kommuns beslut att avgiftsbelägga kvinnor på skyddat boende: "Vi är inte chockade, alls, men väldigt arga."

DEBATT: Det är med bestörtning Roks tar del av beslutet från Faluns kommun att avgiftsbelägga av socialtjänsten beslutad vistelse på skyddat boende. Ni läste rätt.

Kvinnor som tvingas fly sitt hem på grund av våld måste betala för sig om de vill ha socialtjänstens hjälp, efter en månads boende. Avgift per dygn efter det har nu beslutats av Faluns kommun. Som om situationen vanligtvis har lösts efter en månad?

Ordet leder tanken.

Efter att staten i mer än tio år har omtalat kvinnojourernas arbete som en form av ekonomisk verksamhet, med New Public Management som kompass, och efter att ha öppnat en marknad för privata boenden, följer nu ett fullgånget marknadstänkande - också konsumenten ska betala! Konsumenten av skydd. Ja så går tankarna.

Vi är inte chockade, alls, men väldigt arga.

Samtidigt måste vi konstatera att vi får uppgifter om jourverksamheter - inte Roks! - som tar betalt för stödsamtal. Som håller samtalsgrupper mot ersättning, under samma paraply som vår ideella rörelse verkar.

Vi måste tala om vad som sker. Vi måste öppna ett samtal om det som en gång var kvinnors och tjejers stöd till och skydd av varandra men som nu är arbetsmarknad, vinstintressen och ett oändligt babblande om "pandemi som pågår".

Samtidigt monterar politiken ner vår rörelse och flyttar samtidigt in förövaren i samtalsbehandling hos socialtjänsten. -Vilket gigantiskt svek att lägga resurser där i en trängd socialtjänst!

Roks står på den grund som byggde oss, när mäns våld mot kvinnor sattes på kartan. Vi kämpar i extrem ensamhet och motvind för att kunna bevara de stödformer och den organisationsstruktur som vi vet har varit så framgångsrik.

Kanske kan detta steg från en kommun i framkant - dvs en kommun som drar ut tidens linje tydligt - väcka några fler till att se och förstå vad som håller på att hända.

Värna de ideella kvinno- och tjejjourerna. Kunskap, trygghet, stöd. Det är hela vinsten! Tänk att leva i ett samhälle som ser det. I det samhället skulle mäns våld med all sannolikhet vara på stark tillbakagång.

Vi accepterar inte det som nu istället sker. Vi förväntar oss att skyddet för kvinnor görs om i grunden, att den ideella jourrörelsen ges möjligheterna att verka och att humanitär hjälp sänds till kvinnor, tjejer och barn som bor i Falun tills ett nytt beslut är fattat.


Jenny Westerstrand, ordförande Roks


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer