Myndigheter ska upptäcka våld i nära relationer

 
Myndigheter ska upptäcka våld i nära relationerArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en gemensam handlingsplan för stärkt samverkan för att upptäcka våld i nära relationer. Regeringen har gett myndigheterna ett uppdrag som omfattar perioden 2019-2021.

Centrala statliga myndigheter som har stor kontaktyta mot allmänheten ska medverka till att upptäcka våld i nära relationer. Det kan till exempel innebära att anställda ställer frågor om våld och informerar om och hänvisar våldsutsatta och våldsutövare till samhällets stöd och hjälp. Regeringen har gett myndigheterna ett uppdrag som omfattar perioden 2019–2021.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en gemensam handlingsplan för stärkt samverkan för att upptäcka våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring:

- rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser

- information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande

- att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer

Det är ett ansvar för hela samhället att försöka förhindra och begränsa våld i nära relationer. Samverkan kring tidigare upptäckt är en nyckelfaktor i ett sådant arbete.