Möt oss i Stockholm
den 11 och 12 maj

 
Möt oss i Stockholm<br> den 11 och 12 maj

SSIL – För vård och omsorg har sedan 2010 anordnat utbildningsdagar för socialtjänsten runt om i landet. Nio tillfällen per år, spridd över vårt avlånga land. En mötesplats för vårdgivare och vårdköpare.


Stockholm den 11 maj- 7A Odenplan LSS/Äldreomsorg
Denna utbildningsdag vänder sig i första hand till dig som placerar inom LSS/ÄO och är LSShandläggare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård.

Utbildningsdagen är helt kostnadsfri! Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.


I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR
- om gruppbostad enligt LSS

MATS JANSSON

Vad behövs för att en gruppbostad för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning ska fungera så att boende och personal trivs och närstående känner tillit? Mats Jansson är sakkunnig utredare på Autism- och Aspergerförbundet och redaktör för Tidningen Autism. Han har lång erfarenhet av arbete i gruppbostad, daglig verksamhet, gymnasiesärskola och som handledare och utbildare.


HEMMASITTARE
- dubbelt utanförskap

ANNELIE KARLSSON

Föreläsningen handlar om hemmasittare. Hur hanterar vi inom LSS personer som inte klarar att ta sig till daglig verksamhet eller annan sysselsättning? Hur kan vi samverka runt dessa personer som hamnat i ett dubbelt utanförskap?
Annelie är legitimerad lärare, specialpedagog och rektor. Hon har arbetat hela sitt yrkesliv med personer med stödbehov.


HOPPLÖST HOPPFULL
-En resa i välfärdens tjänst

LARS GUSTAFSSON

Hur går vi från samverkan till samarbete som gör skillnad?
Följ med på en välfärdsresa från vaggan till graven där egna berättelser, referenser till aktuell forskning och konkreta exempel utmanar och ger stöd!


---------------------------------------------------------------------

Att möta sig själv och andra

Stockholm den 12 maj- 7A Odenplan HVB/Familjehem
Denna utbildningsdag vänder sig i första hand till dig som placerar i familjehem / HVB och är socialsekreterare, placerare, samordnare eller chef inom kommun och kriminalvård.

Utbildningsdagen är helt kostnadsfri! Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.


MANIPULATIVA OCH KÄNSLOKALLA PERSONLIGHETER
HELENA BINGHAM

Helena Bingham har sina rötter inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten. Idag arbetar hon som privatpraktiserande psykolog och föreläsare för organisationer som t ex socialtjänsten och polisen, med fokus på narcissism och psykopati. Helena kommer att föreläsa om hur man känner igen och bemöter känslokalla och manipulativa personligheter och vilka konsekvenser deras beteende får för omgivningen, särskilt för anhöriga.


ELEFANTEN I RUMMET
-När det som gör ont inte syns utanpå

CHARLOTTA DONOHUE

Hur kan man som professionell hantera de utmaningar man ställs inför i sin yrkesroll när man ska möta familjer som lever bakom dessa fasader?


HOPPLÖST HOPPFULL
-En resa i välfärdens tjänst

LARS GUSTAFSSON

Hur går vi från samverkan till samarbete som gör skillnad? Följ med på en välfärdsresa från vaggan till graven där egna berättelser, referenser till aktuell forskning och konkreta exempel utmanar och ger stöd!


Anmäl er här

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Magasinet Omtanke speglar verksamheten inom Socialtjänst, vård och omsorg. Vi är en branschtidning till för att informera såväl som att inspirera!

Läs mer