Mer pengar ska ge snabbare och bättre utredningar

Mer pengar till Försäkringskassan ska snabba på utredningsförloppet och leda till bättre utredningar och snabbare beslut om sjukskrivning. 
Försäkringskassan får 40 miljoner kronor för att beställa fler utredningar och snabba på besluten om sjukskrivning. Foto: Forsäkringskassan

Mer pengar till Försäkringskassan ska snabba på utredningsförloppet och leda till bättre utredningar och snabbare beslut om sjukskrivning. 

Regeringen beslutar idag torsdag 29 juni att ge Försäkringskassan ytterligare 40 miljoner kronor för att under 2017 kunna beställa fler försäkringsmedicinska utredningar från landsting och regioner.

– Den som drabbats av ohälsa ska inte behöva vänta för länge på att Försäkringskassan ska ha tillräckligt underlag för beslut om sjukskrivning. Därför skjuter vi till mer pengar redan i år, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Tillskottet om 40 miljoner kronor avser 2017 och kommer därmed möjliggöra för Försäkringskassan att beställa fler utredningar inom kort. Utredningarna ger myndigheten ett bättre underlag att ta ställning till rätten till ersättning och stöd från sjukförsäkringen.

Försäkringskassan beställer försäkringsmedicinska utredningar från landstingen/regionerna. Det är en medicinsk utredning som utgör ett underlag för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga i samband med beslut om ersättning enligt socialförsäkringsbalken. Utredningarna regleras av regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting för försäkringsmedicinska utredningar. Försäkringsmedicinska utredningar görs för att komplettera ordinarie läkarintyg och görs även dessa av läkare.

Related posts